Zespół

Milana Krzemień

Adwokat, partner zarządzający
kieruje praktyką spółek, fuzji i przejęć (M&A), sukcesji i ochrony majątku oraz dochodzenia roszczeń kredytów CHF

Aleksandra Zaliwska

Radca prawny, partner zarządzający
kieruje praktyką własności intelektualnej, ochrony konkurencji oraz E-commerce

Paweł Szymański

Doradca podatkowy

Michał Zaliwski

Radca prawny
specjalizacja przestępczość gospodarcza

Jakub Al-Shaick

Prawnik
specjalizacja prawo nieruchomości i nowe technologie

Mateusz Okrasa

Aplikant radcowski
specjalizacja: prawo korporacyjne

Łukasz Kesling

Aplikant radcowski specjalizacja: IT

Barbara Hofman

Aplikant adwokacki specjalizacja prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia (M&A)

Kamil Miśtal

Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych

Magdalena Rutyna

Aplikant adwokacki

Paulina Poświata-Szwarc

Kierownik sekretariatu odpowiedzialna za bieżącą obsługę administracyjną biura

Blog

Rozłożenie na raty wymagalnego świadczenia pieniężnego – gdzie czyhają pułapki

Nierzadko w codziennym obrocie zdarzają się sytuacje, w których jedna ze stron umowy z różnych względów nie wywiązuje się w umówionym terminie z zobowiązania do uiszczenia na rzecz drugiej strony należności pieniężnej. W celu uregulowania takiej sprawy na drodze pozasądowej, kontrahenci często zawierają różnego rodzaju porozumienia, których przedmiotem mogą być m.in. potwierdzenie istnienia zadłużenia, rozłożenie należności na raty i oznaczenie terminu płatności każdej... - Czytaj więcej

Ustanie umowy o pracę w trakcie miesiąca a termin wypłaty wynagrodzenia

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z zatrudniania pracownika, jest wypłacanie mu wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym, z góry ustalonym terminie, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, jednak nie później niż 10. dnia następnego miesiąca. Oznacza to, że w regulaminie pracy pracodawca może ustalić, że wypłaca pracownikowi wynagrodzenie ostatniego... - Czytaj więcej

Zobacz więcej wpisów