Zespół

Milana Krzemień

Adwokat, partner zarządzający
kieruje praktyką spółek, fuzji i przejęć (M&A), sukcesji i ochrony majątku oraz dochodzenia roszczeń kredytów CHF

Aleksandra Zaliwska

Radca prawny, partner zarządzający
kieruje praktyką własności intelektualnej, ochrony konkurencji oraz E-commerce

Paweł Szymański

Doradca podatkowy

Michał Zaliwski

Radca prawny
specjalizacja przestępczość gospodarcza

Jakub Al-Shaick

Prawnik
specjalizacja prawo nieruchomości i nowe technologie

Mateusz Okrasa

Aplikant radcowski
specjalizacja: prawo korporacyjne

Łukasz Kesling

Aplikant radcowski specjalizacja: IT

Barbara Hofman

Aplikant adwokacki specjalizacja prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia (M&A)

Ilona Bałdyga

Aplikant radcowski
specjalizacja prawo bankowe, prawo rynków kapitałowych, prawo karne gospodarcze

Kamil Miśtal

Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych

Magdalena Rutyna

Aplikant adwokacki

Paulina Poświata-Szwarc

Kierownik sekretariatu odpowiedzialna za bieżącą obsługę administracyjną biura

Blog

PPK – Jak wybrać instytucję finansową?

Przed podjęciem decyzji o wyborze instytucji finansowej, która ma zarządzać PPK naszych pracowników warto przyjrzeć się jakie instytucje obecnie są uprawnione do zarządzania PPK, zweryfikować je pod kątem istotnych kryteriów wyboru, w szczególności pod kątem tego, które z tych kryteriów są dla nas jako przedsiębiorcy i dla naszych pracowników istotne pamiętając, że musimy działać biorąc pod uwagę w szczególności interes osób zatrudnionych. Nie możemy też zapomnieć... - Czytaj więcej

Kiedy przedsiębiorca musi założyć PPK, a kiedy może uczestniczyć w PPK?

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa PPK) nakłada na podmiot zatrudniający obowiązki jeśli  spełni on w określonym terminach warunek posiadania określonej w ustawie liczby osób zatrudnionych. Konieczność stosowania się do przepisów ustawy nie ustaje, jeśli w późniejszym czasie liczba osób zatrudnionych ulegnie zmniejszeniu – czyli jeśli przedsiębiorca utworzy PPK, to nawet gdy w późniejszym okresie próg zatrudnienia spadnie poniżej progu wymagającego... - Czytaj więcej

Zobacz więcej wpisów