Spory w sprawach kredytów CHF

Spory o przewalutowanie/stwierdzenie nieważności umów kredytowych waloryzowanych do CHF

W ostatnim czasie utrwala się linia orzecznicza europejskich i polskich sądów, która potwierdza, że w przeważającej części działania banków udzielających kredytów we frankach szwajcarskich były i są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes kredytobiorców jako konsumentów. Pomagamy naszym Klientom w postępowaniach mających na celu odzyskanie niesłusznie pobranych przez bank należności oraz uwolnienie się od wzrostu zadłużenia związanego z kursem CHF w przyszłości.

Nasze usługi:

  • analizujemy postanowienia umowy, celem ustalenia możliwości dochodzenia roszczeń w konkretnej sprawie
  • pomagamy w zdobyciu dokumentów niezbędnych w postępowaniu sądowym, w tym zaświadczeń mających na celu oszacowanie wartości roszczenia
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniu sądowym z bankiem
  • przygotowujemy wnioski do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego o wyrażenie poglądu w sprawie

Zobacz również

Spółki, fuzje i przejęcia (M&A)

Prawo Własności Intelektualnej oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Podatki

E-commerce

Prawo IT/ nowe technologie

Ochrona danych osobowych

Spory w sprawach kredytów CHF

Sukcesja i ochrona majątku

Przestępstwa gospodarcze