Spółki, fuzje i przejęcia (M&A)

Jedna z najistotniejszych dziedzin naszej praktyki, obejmująca doradztwo dla klientów z wieloletnim doświadczeniem biznesowymi i skomplikowaną strukturą majątkowa, jak również dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą.

Nasze usługi:

 • doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej spółki i tworzymy mechanizmy prawne na wypadek konfliktu pomiędzy wspólnikami
 • opracowujemy umowy spółek, listów intencyjnych (tzw. „shareholders agreements”) oraz porozumień inwestycyjnych
 • opracowujemy akty wewnątrz korporacyjne (uchwały, protokoły, regulaminy)
 • przygotowujemy dokumentację związaną ze zmianami organizacyjnymi, w tym zmianami umów spółek, zmianami wysokości kapitału zakładowego, umarzaniem udziałów/akcji, zmianami w składzie wspólników
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami rejestrowymi
 • prowadzimy postępowania związane z zaskarżaniem uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz sprawy dotyczące roszczeń przeciwko członkom organów spółek
 • doradzamy i reprezentujemy w procesach sądowych zarówno wspólników mniejszościowych, jak i wspólników większościowych
 • doradzamy w zakresie konstruowania wewnętrznych procedur (tj. statutów, regulaminów, umów), mających na celu zredukowanie niebezpieczeństwa powstania sporów
 • doradzamy w sprawach wrogich przejęć spółek oraz obrony przed szantażem korporacyjnym
 • przygotowujemy dokumentację do emisji obligacji (dokumenty obligacji, oferty nabycia, warunki emisji obligacji)
 • opracowujemy uchwały korporacyjne do emisji
 • doradzamy przedsiębiorcom zagranicznym w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzonego biznesu na terenie kraju, jak również wspieramy w procesie likwidacji
 • opracowujemy dokumentację korporacyjną oraz reprezentujemy przedsiębiorcę przed odpowiednimi urzędami i rejestrami.

Na potrzeby transakcji związanych z dokapitalizowaniem podmiotów gospodarczych, w tym z zakresu M&A prowadzimy kompleksowe badanie kondycji prawnej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych (legal due dliligence) we współpracy z biurem rachunkowym Badesta sp. z o.o. sp.k. (due diligence finansowo-podatkowe).

 • opracowujemy optymalny model prawno-podatkowy dla transakcji przekształceń spółek handlowych
 • opracowujemy dokumentację na potrzeby procesu przekształcenia oraz optymalizacji kosztów
 • przeprowadzamy kompleksowe badanie kondycji prawnej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych (legal due dliligence) we współpracy z biurem rachunkowym Badesta sp. z o.o. sp.k. (due diligence finansowo-podatkowe)
 • opracowujemy optymalny model prawno-podatkowy dla transakcji M&A
 • opracowujemy dokumentację na potrzeby transakcji
 • reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie uzyskania niezbędnych zgód oraz przed sądami rejestrowymi

Zobacz również

Spółki, fuzje i przejęcia (M&A)

Prawo Własności Intelektualnej oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Podatki

E-commerce

Prawo IT/ nowe technologie

Ochrona danych osobowych

Spory w sprawach kredytów CHF

Sukcesja i ochrona majątku

Przestępstwa gospodarcze