Sukcesja i ochrona majątku

Sukcesja przedsiębiorstw jest procesem długotrwałym i wymaga szczegółowego zaplanowania i rzetelnego przeprowadzenia. Najistotniejszym jest przygotowanie fundamentów prawnych i wybór rozwiązania najbardziej dopasowanego pod względem strategii firmy i sytuacji rodzinnej właścicieli, aby zapewnić płynne przeprowadzenie procesu przekazania przedsiębiorstwa następcom.

Nasze usługi:

  • doradztwo w zakresie strategicznego planowania sukcesji pokoleniowej majątku ze szczególnym uwzględnieniem ochrony trwałości funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • doradztwo w zakresie planowania form zarządzania przedsiębiorstwem w związku z sukcesją majątku oraz opracowywanie strategii zarządzania przedsiębiorstwem na wypadek śmierci
  • optymalizacja podatkowa dziedziczenia i sukcesji majątku
  • przygotowywanie testamentu w oparciu o analizę relacji majątkowych i rodzinnych z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej

Zobacz również

Spółki, fuzje i przejęcia (M&A)

Prawo Własności Intelektualnej oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Podatki

E-commerce

Prawo IT/ nowe technologie

Ochrona danych osobowych

Spory w sprawach kredytów CHF

Sukcesja i ochrona majątku

Przestępstwa gospodarcze