Prawo Własności Intelektualnej oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że obecnie o sukcesie rynkowym i ekonomicznym przedsiębiorstwa decydują dobra i wartości niematerialne. W tym celu doradzamy naszym Klientom w zakresie należytej ochrony tych praw, jak również wspieramy w ochronie przed nieuczciwą konkurencją. Opiniujemy działania marketingowe naszych Klientów w zakresie tworzenia nazw produktów, etykietowania produktów i aspektów prawa własności intelektualnej w kampaniach reklamowych. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również przed trybunałami arbitrażowymi.

Nasze usługi:

 • reprezentujemy oraz doradzamy w zakresie ochrony przysługujących twórcom praw autorskich oraz doradzamy w zakresie wykorzystania tych praw przez inne podmioty
 • reprezentujemy oraz doradzamy w sporach prawnoautorskich
 • opracowujemy umowy w zakresie korzystania z praw autorskich
 • prowadzimy negocjacje oraz mediacje w sporach z zakresu ochrony praw autorskich
 • sporządzamy ekspertyzy, opinie, umowy, regulaminy i inne dokumenty na potrzeby korzystania z praw autorskich
 • zapewniamy pomoc prawną w zakresie transferu know-how
 • badamy zdolność rejestrową znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych
 • prowadzimy postępowania rejestrowe przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM)
 • opracowujemy stanowiska w postępowaniu zgłoszeniowym
 • reprezentujemy w postępowaniu ze sprzeciwu i w postępowaniu o unieważnienie oraz na etapie postępowania sądowo-administracyjnego
 • reprezentujemy w sporach (o naruszenie oraz w postępowaniu zabezpieczającym) przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi
 • reprezentujemy przed sądami arbitrażowymi, sądami powszechnymi i rejestratorami w sporach domenowych
 • opracowujemy oraz prowadzimy negocjacje w zakresie umów o obsługę kampanii reklamowych
 • opiniujemy działania marketingowe pod kątem ich zgodności z prawem
 • prowadzimy monitoring akcji reklamowych konkurencji
 • opracowujemy – we współpracy z klientem, planowane działania reklamowe oraz doradzamy w trakcie realizacji działań marketingowych
 • opiniujemy programy lojalnościowe, jak również wykorzystywanie w reklamie chronionych prawami własności intelektualnej dóbr niematerialnych
 • opracowujemy oraz negocjujemy umowy, regulaminy wewnętrznej organizacji przedsiębiorstw oraz inne dokumenty w zakresie postanowień zabezpieczających przed nieuczciwymi praktykami ze strony klientów, pracowników i współpracowników
 • reprezentujemy zarówno klientów, których prawa zostały naruszone poprzez nieuczciwą konkurencję, jak również klientów oskarżonych o takie naruszenia
 • doradzamy w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych
 • prowadzimy negocjacje oraz spory sądowe z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji takich jak np.: naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, niedozwolone naśladownictwo produktów i usług, wykorzystywanie cudzej renomy, wprowadzające w błąd oznaczenia produktów lub przedsiębiorstwa
 • reprezentujemy klientów w sporach o domeny internetowe (cybersquatting oraz typosquatting)
 • doradzamy i reprezentujemy Klientów w sprawach innych naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie.

Asystujemy klientom w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych Klienta (renomy, tajemnicy korespondencji, nienaruszalność pomieszczeń, wizerunku).

Zobacz również

Spółki, fuzje i przejęcia (M&A)

Prawo Własności Intelektualnej oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Podatki

E-commerce

Prawo IT/ nowe technologie

Ochrona danych osobowych

Spory w sprawach kredytów CHF

Sukcesja i ochrona majątku

Przestępstwa gospodarcze