Biuro w mieszkaniu? Rozliczenie kosztów mediów i czynszu może stać się problematyczne

Obecnie coraz bardziej popularne staje się prowadzenie działalności gospodarczej w zaciszu własnego mieszkania, na przykład przez informatyków, architektów, księgowych. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych części wydatków na czynsz, ogrzewanie czy energię. Biuro w mieszkaniu czy to się opłaca pod kątem rozliczeń z fiskusem?

W świetle wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej (1462-IPPB1.4511.120.2017.1.MJ), zaliczenie tego rodzaju wydatków do kosztów jest możliwe, o ile pomieszczenie do prowadzenia działalności gospodarczej będzie wyodrębnione i służące jedynie tym celom.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

Organy podatkowe argumentują swoje stanowisko w tej sprawie wskazując, że „do kosztów uzyskania przychodów z  pozarolniczej działalności gospodarczej nie można zaliczyć wydatków, które dotyczą pomieszczeń w  lokalu wykorzystywanych również na własne cele mieszkaniowe. Są to typowe wydatki o charakterze osobistym, dotyczące zapewnienia sobie, na własne potrzeby odpowiednich warunków mieszkaniowych, w szczególności dotyczące funkcjonowania, eksploatacji i utrzymania własnego lub użyczanego mieszkania, są one bowiem ponoszone przede wszystkim w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a nie wyłącznie w celu osiągnięcia przychodów, czy też zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki te nie mają ścisłego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą”.

Warunek wyodrębnienia w mieszkaniu, w którym prowadzi się działalność gospodarczą, specjalnego pomieszczenia, wydaje się być dla wielu osób kwestią problematyczną.  De facto, wymagało będzie bowiem przeznaczenie w całości jednego z pomieszczeń mieszkalnych jedynie na ten cel, podczas gdy w rzeczywistości, w wielu przypadkach, do prowadzenia działalności gospodarczej wystarczające jest jedynie biurko i komputer. Takie podejście organów podatkowych będzie szczególnym utrudnieniem dla osób zamieszkujących na przykład w kawalerkach.

Spełniając dodatkowy warunek, w postaci wyodrębnienia w mieszkaniu konkretnego pomieszczenia jedynie na cele prowadzonej działalności gospodarczej, z jednej strony podatnicy zyskają dodatkowe argumenty na wypadek ewentualnego zakwestionowania sposobu rozliczenia przez nich kosztów przez organy podatkowe, z drugiej jednak strony, liczyć się muszą z koniecznością uiszczania wyższego podatku od nieruchomości.

Czy biuro w mieszkaniu to zawsze dobry pomysł i opłaca się podatkowo? To zależy..

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły