Jak zarejestrować znak towarowy i dlaczego warto to zrobić?

Każdy z nas w codziennym życiu ma do czynienia ze znakami towarowymi. Z punktu widzenia przedsiębiorcy znak towarowy ma tym istotniejsze znaczenie, że w zasadniczy sposób wpływa na zachowania potencjalnych klientów i tym samym pomaga rozwijać działalność. Jak zarejestrować znak towarowy i dlaczego warto to zrobić?

Istotnym jest także, że im bardziej oznaczenie będzie się wyróżniać w branży tym łatwiej będzie je chronić. Należy wybrać nazwę i logo, które wyraźnie identyfikują przedsiębiorstwo i będą chronić je przed konkurencją. Warto zarejestrować nie tylko nowe oznaczenie wprowadzane na rynek, ale także oznaczenie używane dotychczas w obrocie w celu uzyskania pełniejszej ochrony.

Poniżej kilka zasadniczych powodów, dla których warto zdecydować się na zarejestrowanie znaku towarowego.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

  • Przede wszystkim znaki towarowe ułatwiają klientom znalezienie danego przedsiębiorcy. Przy tak dużej konkurencji jaka obecnie istnieje na rynku trudno odróżnić jedną firmę od innej. Znaki towarowe są skutecznym narzędziem służącym do przyciągnięcia uwagi klientów i odróżniają produkty i usługi danego przedsiębiorcy.
  • Co także bardzo istotne, znaki towarowe są bardzo efektywnym narzędziem komunikacyjnym. Są rozpoznawanym nośnikiem informacji o przedsiębiorcy, jego reputacji, produktach i usługach. Charakterystyczne znaki graficzne mogą być rozpoznawane na całym świecie niezależnie od języka ojczystego potencjalnego klienta, który ma styczność z danym znakiem towarowym.
  • Klienci spostrzegając znak towarowy natychmiast wiedzą, z kim mają do czynienia i rzadziej szukają alternatyw. Marka może być decydującym czynnikiem w podejmowaniu decyzji przez klienta.
  • Nie do przecenienia w dzisiejszych czasach jest to, iż znaki towarowe umożliwiają przedsiębiorcom skuteczne wykorzystanie Internetu i mediów społecznościowych. Znak towarowy jako rozpoznawana „marka” to pierwsza rzecz, którą klienci wpisują do wyszukiwarki lub platformy social media (Facebook, Twitter, Pinterest), szukając produktów i usług, a rozpoznawane znaki graficzne są łatwo dostrzegane wśród innych elementów otoczenia.
  • Ponadto, dzięki znakom towarowym łatwiej jest wprowadzić na rynek produkty lub usługi wykraczające poza dotychczasowy zakres działalności, gdyż znak sam w sobie jest nośnikiem określonej renomy. Pozwala to istotnie zaoszczędzić na kosztach reklamy.
  • Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, iż warto ubiegać się o ochronę znaku towarowego jest fakt, iż znaki towarowe stanowią własność majątkową, którą można rozporządzać i czerpać dodatkowe zyski. Znaki towarowe można między innymi sprzedać, licencjonować, wnieść aportem do spółki.

Badanie znaku towarowego

Przed wprowadzeniem nowego znaku „na rynek” czy też przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o ochronę znaku towarowego i zainwestowaniem czasu i pieniędzy należy wykazać się należytą starannością i sprawdzić czy dany znak jest „dostępny”, to znaczy czy nie narusza praw osób trzecich.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Brak przeprowadzenia badania przed podjęciem decyzji co do rejestracji znaku może skutkować nie tylko odmową rejestracji, ale przede wszystkim narażeniem się na zarzut naruszenia praw innego przedsiębiorcy. Stosunkowo niewielkie koszty związane ze zleceniem przeprowadzenia badania w celu ustalenia czy dane oznaczenie jest dostępne, pomogą uniknąć bardzo wysokich kosztów sporu lub postępowania sądowego. Dlatego też tak istotne jest, aby rzetelnie sprawdzić, czy dane oznaczenie nie jest używane w obrocie lub zarejestrowane na rzecz innego podmiotu konkurencyjnego.

Szczegółową procedurę znajdziesz na dedykowanej, rządowej witrynie – TUTAJ.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły