Ilona Bałdyga

Aplikant radcowski
specjalizacja prawo bankowe, prawo rynków kapitałowych, prawo karne gospodarcze

Ilona Bałdyga
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży finansowej, stąd zainteresowanie działalnością regulowaną (w szczególności banki i firmy inwestycyjne). W ramach swojej specjalizacji prowadziła obsługę prawną projektów regulacyjnych prowadzących do dostosowania instytucji do wymogów prawnych (MiFID, MiFID II, PSD, RODO, BMR, AML III, AML IV), a także z zakresu szeroko rozumianego zapewnienia zgodności działalności z prawem (compliance), w tym wdrażania systemu compliance i nadzoru wewnętrznego w instytucjach regulowanych, wspierania w przygotowaniu produktów i usług spełniających wymogi regulacyjne, oraz zasad dystrybucji produktów. Prowadzi postępowania przed regulatorami rynku (UOKiK, KNF oraz GiODO) oraz postępowania procesowe w sporach z tymi organami. Uczestniczy również w realizacji transakcji obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego.