Łukasz Kesling

Aplikant radcowski specjalizacja: IT

Łukasz Kesling

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie IT, e-commerce, prawie energetycznym, jak również w zagadnieniach prawnych związanych z ochroną konkurencji i konsumentów oraz spółek handlowych.

Doświadczenie zdobył współpracując z przedsiębiorcami z branży IT, telekomunikacyjnej i energetycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek notowanych na GPW. W ramach swojej specjalizacji prowadził obsługę prawną projektów wdrożeniowych systemów informatycznych dedykowanych dla sprzedawców energii elektrycznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych zapewniających obsługę procesów biznesowych w modelu B2C.

Prowadzi liczne postępowania przed regulatorami rynku (UOKiK, URE, UKE) oraz postępowania procesowe w sporach z tymi organami.

Uczestniczy również w realizacji transakcji fuzji i przejęć na rynku publicznym. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje w szczególności przeprowadzenie analiz prawnych due dilligence oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej.

Doradza również w zakresie przekształceń, połączeń oraz podziałów spółek prawa handlowego.