Michał Zaliwski

Radca prawny
specjalizacja przestępczość gospodarcza

Michał Zaliwski
Specjalizuje się w prawie karnym, kontroli i postępowaniu podatkowym oraz prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego, sporów gospodarczych. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy na rzecz firmy doradczej Deloitte, kancelarii prawnych i Urzędu Kontroli Skarbowej oraz służby w organach ścigania. Jest obrońcą w procesach karnych oraz karnych skarbowych. Reprezentuje podatników podczas kontroli podatkowych, celno-skarbowych i postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Zajmuje się również doradztwem w zakresie prawa umów, sporach cywilnych oraz obrotem dziełami sztuki, także w zakresie prawa zamówień publicznych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną bardzo dobrą oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Języki: angielski