Kończą się pierwsze 33-miesiące dla umów na czas określony

Umowa 33 miesiące

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 roku (Dz.U. poz. 1220), która weszła w życie w dniu 22 lutego  2016 roku, Pracodawca może zatrudniać pracownika maksimum na podstawie trzech umów na czas określony przez 33 miesiące.

W przypadku zawarcia kolejnej (czwartej) umowy o pracę na czas określony lub kontynuowanie nawiązanego wcześniej stosunku pracy na czas określony po upływie 33 miesięcy oznacza, że umowa ta z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, ze wszystkimi tego skutkami, w szczególności w zakresie trybu wypowiadania takich umów. Wypowiadając umowę o pracę na czas określony pracodawca ma obowiązek uzasadnić takie wypowiedzenie, a w przypadku odwołania się pracownika do sądu pracodawca ma także obowiązek udowodnić zaistnienie przyczyn podanych w wypowiedzeniu umowy o pracę. Obowiązków takich nie ma w przypadku umów o pracę na czas określony. Mogą dojść także inne obowiązki, jak na przykład konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową.

Umowa na czas określony 33 miesiące

W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony w chwili wejścia w życie przedmiotowej zmiany przepisów, datę początkową do obliczania 33 miesięcy dozwolonej pracy na czas określony wyznacza dzień wejścia w życie tego przepisu, tj. dzień 22 lutego 2016 roku. W przypadku tych osób dozwolony termin pracy na umowę na czas określony upłynie w dniu 21 listopada 2018 roku.

Chcąc się zabezpieczyć przed automatyczną zmianą umów o pracę z umów na czas określony na umowy na czas nieokreślony, pracodawcy powinni dokonać przeglądu kadr pod kątem osób zatrudnionych na umowy na czas określony od lutego 2016 roku. W przypadku, jeżeli umowa przewidziana jest czas dłuższy, niż do 21 listopada 2018 roku, należy rozważyć konieczność wypowiedzenia umowy o pracę takiego pracownika.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Okres wypowiedzenia umowy o pracę dla pracownika zatrudnionego poniżej 3 lat wynosi 1 miesiąc, lecz wywołuje skutek na koniec miesiąca kalendarzowego. Tym samym oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy o pracę należy złożyć w terminie do końca września 2018 roku, aby umowa uległa rozwiązaniu do  31 października 2018 roku.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły