Objaśnienia IP Box

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (powszechnie zwana ulgą IP Box). W związku z dużym zainteresowaniem, jak również pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących tę ulgę, Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 15 lipca 2019 r. w sprawie IP Box. 

Objaśnienia IP Box – czego dotyczą?

Jednym z zagadnień, które wzbudziło spore kontrowersje jest wysokość odprowadzanej zaliczki na podatek dochodowy z tytułu dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnych.

Zdecydowana większość podatników odprowadzała zaliczki w wysokości 5%, a  więc zgodnie z przyznaną preferencją. Tymczasem jak wynika ze stanowiska ministerstwa Finansów, zaliczki powinny być odprowadzane w wysokości 19%, a  następnie po zakończeniu 2019 roku różnica podlegać będzie zwrotowi. Pojawiły się zatem słuszne wątpliwości, czy w związku z zaniżoną wartością odprowadzanych przez podatników przez ponad pół roku zaliczek, będą zobowiązani do zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie części należności.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Objaśnienia IP Box – co dają w praktyce?

Szczególną zaletą praktyczną zastosowania się do w/w Objaśnień IP Box jest to, że zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k-14m tej ustawy.

2019-07-16 objasnienia_do_IP_Box

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły