Opłata za użytkowanie wieczyste, a przekształcenie w prawo własności

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności (art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dalej powoływana jako „ustawa przekształceniowa”). 31 marca upłynął termin na wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste (art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Czy w związku z tym opłata za użytkowanie wieczyste powinna być zapłacona do 31 marca 2019 r.?

Tak. Co do zasady do końca marca roku 2019 właściciele nieruchomości mieli otrzymać zaświadczenia, które potwierdzałyby przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niestety już dzisiaj wiemy, że np. w Warszawie nie wszyscy otrzymają dokument w tym terminie.

Stan prawny wielu nieruchomości jest skomplikowany, dlatego wielu dotychczasowych użytkowników wieczystych do 31 marca 2019 r. nie dowie się, czy prawo do danej nieruchomości uległo przekształceniu.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Jakie będzie najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji?

W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się było wniesienie opłaty za użytkowanie wieczyste do 31 marca 2019 r.

Następnie, jeżeli okaże się, że nieruchomość spełnia kryteria określone w art. 1 ustawy przekształceniowej, to dawny użytkownik wieczysty otrzyma zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Po otrzymaniu takiego dokumentu należy złożyć wniosek o przeksięgowanie wcześniej wniesionej opłaty na poczet tzw. opłaty przekształceniowej. Natomiast jeżeli właściciel nieruchomości zgłosi zamiar wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo, co umożliwi uzyskanie bonifikaty, to wpłacona wcześniej kwota zostanie przeksięgowana na poczet opłaty jednorazowej.

Takie rozwiązanie jest rekomendowane zarówno przez Urząd m.st. Warszawy, jak również przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje Zapisz się na newsletter

 

Podobne artykuły