Marcin Sadowski

Prawnik
Specjalizacja: prawo gospodarcze i prawo karno-skarbowe

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dotychczasową wiedzę praktyczną zdobywał w ramach pracy w kancelariach prawnych oraz podejmując aktywności w organach uchwałodawczych i wykonawczych Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Język obcy: angielski.