Marlena Oryniak

Adwokat
Specjalizacje: ochrona danych osobowych, prawo gospodarcze, prawo umów

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Jej praktyka w tym zakresie obejmuje w szczególności przeprowadzenie audytów, przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz opiniowanie i doradztwo w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami prawa.

Jej specjalizacja obejmuje również bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych ze szczególnym naciskiem na spółki prawa handlowego, w tym sporządzanie i opiniowanie umów, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych oraz sporządzanie opinii prawnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia kontraktów oraz w reprezentacji klientów w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego oraz przeprowadzaniem i koordynowaniem badań prawnych podmiotów gospodarczych typu due diligence.