Zmiana czasu a czas pracy i jego rozliczanie

W zależności od roku osoby pracujące z 29 na 30 października na nocną zmianę będą miały czas pracy wydłużony o jedną godzinę i będzie to godzina nadliczbowa (o ile pracodawca zawczasu nie przygotował się na tę okoliczność zmieniając grafiki pracowników), którą wymaga właśnie zmiana czasu. W ewidencji czasu pracy takich pracowników pracodawca ma obowiązek wpisać rzeczywistą liczbę dziewięciu przepracowanych godzin.

Konsekwencją powyżej opisanej sytuacji są uprawnienia pracowników wskazane w Kodeksie pracy.

Zmiana czasu a czas pracy – obowiązki pracodawcy

  • Po pierwsze pracodawca będzie miał obowiązek wypłacenia pracownikowi dodatku za pracę w nocy w ilości większej o jedną godzinę. Należy się on w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
  • Po drugie należy rozliczyć ten dodatkowy czas pracy pracownika. Jako pierwszy sposób rozliczenia tej godziny nadliczbowej ustawodawca wskazał odbiór czasu wolnego. Odbiór ten może nastąpić na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy.
Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

W tym pierwszym przypadku (wniosek pracownika) pracodawca udziela 1 godziny czasu wolnego w zamian za 1 godzinę nadliczbową. Natomiast w drugim przypadku (bez wniosku pracownika) pracodawca udziela 1,5 godziny czasu wolnego w zamian za 1 godzinę pracy nadliczbowej. Dla pracodawcy korzystniejsze jest więc oczekiwanie na wniosek pracownika. Dla celów dowodowych wniosek ten powinien być dokonany na piśmie. UWAGA! Pracodawca nie ma prawa zmuszania pracowników do podpisywania wniosków o udzielenie im czasu wolnego w celu zastosowania korzystniejszego dla siebie przelicznika.

Drugą możliwością jest uiszczenie na rzecz pracownika wynagrodzenia podstawowego za godzinę nadliczbową oraz wypłacenie za tę godzinę dodatku w wysokości 100% wynagrodzenia zgodnie z treścią art. 1511 § 1 pkt lit. a) Kodeksu pracy.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły