BUDOWLANY

Obsługa prawna dla sektora budowlanego

Czy dążysz do tego, by Twoje projekty budowlane przebiegały sprawnie, bez niepotrzebnych zawiłości prawnych?
Rozumiemy wyzwania, przed którymi stoisz i prawo budowlane – oferujemy wsparcie, które pozwala Ci się skoncentrować na realizacji Twoich celów biznesowych bez zbędnych przeszkód.

Prawo budowlane, kancelaria prawa budowlanego, Prawnik budowlany - KZ Legal

w czym pomożemy

Twoje projekty budowlane pod solidną opieką prawnika od prawa budowlanego

Prawo budowlane, kancelaria prawa budowlanego, Prawnik budowlany - KZ Legal

Sektor budowlany rządzi się swoimi prawami – zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Aby odnieść sukces, niezbędna jest nie tylko znajomość rynku, ale także specjalistyczna wiedza prawna.
Czy prowadzisz firmę budowlaną, jesteś deweloperem, czy specjalizujesz się w zarządzaniu nieruchomościami? Nasza kancelaria jest gotowa wspierać Cię w każdym aspekcie prawnym związanym z branżą budowlaną.

Kompleksowa obsługa prawna dla sektora budowlanego:

Zapewniamy wszechstronne usługi prawne, które pozwolą Ci realizować projekty budowlane bez obaw o aspekty prawne:

 • Doradztwo w zakresie umów budowlanych – opracowanie i negocjacja umów z wykonawcami, dostawcami, i podwykonawcami.
 • Wsparcie przy uzyskiwaniu pozwoleń – pomoc w procesie aplikacyjnym o pozwolenia na budowę, w tym w zakresie prawa środowiskowego.
 • Ochrona prawna inwestycji – reprezentacja przed sądami i urzędami w sprawach związanych z realizacją inwestycji budowlanych.
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach budowlanych – identyfikacja potencjalnych zagrożeń prawnych i strategie ich minimalizacji.
 • Regulacje dotyczące nieruchomości – doradztwo w zakresie prawa nieruchomości, w tym w sprawach dotyczących własności, dzierżawy i najmu.
 • Prawo pracy w sektorze budowlanym – doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników, umów o dzieło, i umów zlecenia.

współpraca

Jak wygląda plan współpracy

Zapewniamy prosty i przejrzysty proces nawiązywania współpracy, który składa się z następujących etapów:

1

Wstępna rozmowa konsultacyjna

Początkiem naszej współpracy jest pierwszy kontakt, który zazwyczaj odbywa się w formie rozmowy konsultacyjnej. To kluczowy moment, podczas którego możemy się wzajemnie poznać. Zależy nam na zrozumieniu specyfiki Twojego projektu budowlanego oraz wyzwań, przed którymi stoisz. Podczas tego spotkania zachęcamy do przedstawienia wszelkich szczegółów dotyczących Twojej działalności oraz konkretnych potrzeb prawnych. Ta rozmowa pozwala nam na wstępną ocenę sytuacji i zaplanowanie kolejnych kroków w procesie współpracy.

2

Oferta, plan współpracy

Nasza oferta będzie w pełni dostosowana do specyfiki Twojego projektu budowlanego, uwzględniając wszystkie kluczowe aspekty i wymagania. Zawierać będzie szczegółowy zakres usług, które proponujemy w ramach współpracy, wraz ze strukturą cenową. Zależy nam na transparentności, dlatego każdy element oferty będzie dokładnie wyjaśniony i omówiony, abyś miał pełną świadomość zakresu naszych usług i związanych z nimi kosztów.

3

Model współpracy

Rozumiemy, że każdy projekt budowlany jest unikalny, a potrzeby prawne mogą znacznie się różnić w zależności od charakteru przedsięwzięcia. Dlatego oferujemy różne modele współpracy, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji:

 • Model projektowy – dedykowany do konkretnych, jednorazowych zadań prawnych,
 • Model godzinowy – oparty na rozliczeniu za faktycznie przepracowane godziny, co pozwala na elastyczność i kontrolę kosztów,
 • Model subskrypcyjny – oferujący stałą miesięczną opłatę za kompleksowe wsparcie prawne, co zapewnia przewidywalność i ciągłość obsługi – szczególnie polecamy dla firm realizujących wiele projektów budowlanych.

4

Gwarancja KZ LEGAL

W naszej kancelarii stawiamy na szybkie i skuteczne działanie, dostarczając rozwiązania prawne, które pomogą Ci realizować Twoje cele biznesowe w branży budowlanej. Zapewnimy Ci wielodyscyplinarne podejście – Nasza wiedza łączy różne obszary prawa, co pozwala na kompleksową obsługę Twojego przedsięwzięcia. Z nami masz pewność, że współpracujesz z partnerem, który rozumie specyfikę branży budowlanej. Dbamy o to, by nasze usługi były dostarczane na czas i odpowiadały na Twoje aktualne potrzeby.

Poszukujesz skutecznych
rozwiązań prawnych

Chcesz poznać szczegóły dotyczące współpracy? Niezależnie od skomplikowania Twojej sprawy, podczas konsultacji omówimy, jak możemy Ci pomóc.

OPINIE

Referencje klientów

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy do legalizacji samowoli budowlanej wystarczy tytułu prawny do nieruchomości na czas realizacji prac budowlanych?

Tytuł prawny do nieruchomości w kontekście legalizacji lub wykonania robót budowlanych jest kluczowy dla uregulowania stanu prawnego. Aby zalegalizować prace wykonane w ramach samowoli budowlanej, niezbędne jest posiadanie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Prawo to obejmuje m.in. tytuł własności, użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy, uprawniający do prowadzenia robót budowlanych.

Proces legalizacji zazwyczaj rozciąga się na wiele miesięcy lub lat po wykonaniu robót budowlanych, co może prowadzić do zmiany stanu prawnego nieruchomości między tymi okresami. W takich sytuacjach pojawia się pytanie, czy organ nadzoru budowlanego powinien uwzględniać stan prawny z chwili wykonywania robót czy też z chwili ich legalizacji.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2022 roku podkreślił, że konieczne jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w momencie legalizacji samowoli budowlanej, nawet jeśli inwestor posiadał takie prawo w chwili wykonywania robót. Zgodnie z tą interpretacją, aby skutecznie zalegalizować samowolnie wykonane prace, konieczne jest zachowanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w czasie postępowania naprawczego.

Podobne wyzwania występują w przypadku stosowania przepisów planistycznych do legalizacji samowoli budowlanych. Ważne jest, aby prace budowlane były zgodne z przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego w momencie ich legalizacji. Sądy administracyjne zazwyczaj wskazują na konieczność stosowania przepisów obowiązujących w chwili legalizacji, choć zdarzają się wyroki, które nakazują uwzględnienie korzystniejszych przepisów dla inwestora, argumentując, że jest to interpretacja zgodna z duchem konstytucji.

24 września 2023 r. wprowadzono zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dotyczą one m.in. decyzji o warunkach zabudowy. Pojawiły się nowe wytyczne. Sprawdźmy, kiedy jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy.

Kiedy po nowelizacji z 2023 roku wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy ?

Kwestie dotyczące wymogu decyzji o warunkach zabudowy są uregulowane w art. 59 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., która została zmieniona poprzez Ustawę z 7 lipca 2023 r. Nowe przepisy obowiązują od 24 września 2023 r.

Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana w przypadku zmiany zagospodarowania terenu lub sposobu użytkowania obiektu budowlanego, szczególnie gdy brak jest planu miejscowego lub obowiązuje plan uchwalony przed 1 stycznia 1995 r.

Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Decyzja nie jest potrzebna dla zmian jednorazowych trwających do roku oraz prac remontowych, montażowych lub przebudowy, które nie wpływają na sposób zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego ani nie wymagają oceny oddziaływania na środowisko.

Nie wymaga się decyzji o warunkach zabudowy w przypadku zmian zagospodarowania terenu dotyczących obiektów budowlanych określonych w ustawie Prawo budowlane. Niemniej jednak, istnieją wyjątki od tych wyjątków. Decyzja jest konieczna, gdy zmiana dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obszarów parków narodowych, rezerwatów i ich otulin, obszarów Natura 2000 oraz obszarów objętych ochroną przyrody.

FAQ Prawo budowlane, kancelaria prawa budowlanego, Prawnik budowlany - KZ Legal

Blog

Skorzystaj z naszej wiedzy

Ekspektatywa a rozporządzenie prawem własności nieruchomości pod warunkiem
Ekspektatywa a rozporządzenie prawem własności nieruchomości pod warunkiem
Ekspektatywa to nic innego jak oczekiwanie prawne. Dotyczy np. sytuacji oczekiwania na prawo własności w […]
Najem prywatny a podatek VAT, czy trzeba będzie go zapłacić?
Najem prywatny a podatek VAT, czy trzeba będzie go zapłacić?
Od szeregu lat, jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów lokowania zaoszczędzonych środków pieniężnych jest zakup nieruchomości, […]
Aport do spółki, a podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.
Aport do spółki, a podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.
W toku prowadzonej działalności niejednokrotnie zdarzają się sytuację, gdy spółka nie dysponuje odpowiednią ilością środków […]
Opcje na akcje dla pracowników (ESOP)
Opcje na akcje dla pracowników (ESOP)
Opcje na akcje ( ang. ESOP – Employee Stock Option Plan) to zyskujący na popularności […]
Umowa B2B - na co przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę?
Umowa B2B – na co przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę?
W dzisiejszych czasach powszechną praktyką stało się zawieranie przez przedsiębiorców kontraktów B2B – umowa B2B […]
Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji
Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji
Co do zasady rozwiązanie spółki i zakończenie jej działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę z ograniczoną […]

Krzemień Zaliwska Sygnet

Subskrybujesz nasz newsletter? Bądź na bieżąco!

Z myślą o Tobie stworzyliśmy bazę wiedzy – blog oraz kanał TV o przewrotnej nazwie nawiązującej do typowej odpowiedzi prawnika – TO ZALEŻY.
Dzięki subskrypcji newslettera otrzymasz cenną wiedzę prosto do swojej skrzynki.

  Logotyp Krzemień Zaliwska