Ochrona danych osobowych

W ramach naszej praktyki ochrony danych osobowych doradzamy we wszystkich obszarach związanych z ochroną danych osobowych i prawa do prywatności.

Nasze usługi:

  • prowadzenie audytów zgodności dokumentacji i procedur przetwarzania danych osobowych z wymaganiami RODO,
  • identyfikacja przy współpracy z klientami kategorii przetwarzanych danych, jak również zakresu i celu przetwarzania danych,
  • opracowywanie oraz aktualizacja dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych zgodnej z RODO, w tym również i instrukcji zarządzania systemami IT, polityki prywatności, umowy powierzenia przetwarzania danych, klauzul zgód na przetwarzanie danych, klauzul informacyjnych oraz procedur reagowania na incydenty,
  • doradztwo przy przekazywaniu danych za granicę do Państw trzecich, które nie zapewniają należytego poziomu ochrony danych, w tym w zakresie wdrożenia Wiążących Reguł Korporacyjnych oraz Standardowych Klauzul Umownych,
  • opracowywanie analiz dotyczących przetwarzania danych w związku z nowoczesnymi usługami IT,
  • doradztwo w zakresie przetwarzania danych pracowników, w tym w związku z wdrożeniem systemów zawiadamiania o nieprawidłowościach, monitoringiem pracowników, korzystaniem z firmowych urządzeń do celów prywatnych,
  • wsparcie przy naruszeniach bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych (tzw. „wycieki” danych),
  • prowadzenie szkoleń z zakresu przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem przepisów RODO, w tym w szczególności szkoleń audytowych oraz wdrożeniowych.