OCHRONA MAJĄTKU | SUKCESJA

Sukcesja i ochrona majątku rodzinnego

Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa biznesów rodzinnych oraz skuteczne planowanie sukcesji to kluczowe wyzwania, przed którymi stają właściciele firm.

Nasz zespół specjalistów oferuje wsparcie w przygotowaniu i realizacji kompleksowych planów zarządzania majątkiem i sukcesji, które uwzględniają zarówno aspekty prawne, jak i osobiste, związane z przekazaniem biznesu kolejnym pokoleniom.

Sukcesja i ochrona majątku rodznnego, Fundacja Rodzinna - KZ Legal

w czym pomożemy

Planuj przyszłość już dziś: zabezpiecz sukcesję, chroniąc wartości rodzinne
i biznesowe

Sukcesja i ochrona majątku rodznnego, Fundacja Rodzinna - KZ Legal

Jednym z najważniejszych, ale i najtrudniejszych wyzwań dla przedsiębiorstw rodzinnych jest zaplanowanie i przeprowadzenie sukcesji. Proces ten wymaga nie tylko rozważenia kwestii prawnych i finansowych, ale także zrozumienia dynamiki rodzinnej i indywidualnych oczekiwań. Z naszym doświadczeniem i wiedzą ekspercką przychodzimy z pomocą, aby ten skomplikowany proces przekształcić w ścieżkę do bezpiecznej przyszłości dla Twojej firmy i rodziny.

Na co szczególnie zwracamy uwagę w procesie sukcesji:

 • Indywidualne podejście: Rozumiemy, że każda rodzina i każdy biznes to unikalna historia. Wyznaczając drogę sukcesji, skupiamy się na zrozumieniu specyficznych potrzeb, oczekiwań i celów.
 • Dynamika rodzinna: Sukcesja to nie tylko proces prawny i finansowy, ale przede wszystkim ludzki. Wspieramy rodziny w budowaniu dialogu, rozumieniu różnych perspektyw i zarządzaniu potencjalnymi konfliktami.
 • Ochrona majątku: Sukcesja wiąże się z przekazaniem nie tylko samego biznesu, ale również zabezpieczeniem majątku rodzinnego. Pomagamy w identyfikacji najlepszych narzędzi i strategii ochrony majątku przed nieprzewidzianymi zdarzeniami i ryzykami.
 • Polska fundacja rodzinna: fundacja rodzinna oferuje polskim przedsiębiorcom nowe możliwości w zakresie sukcesji i zarządzania majątkiem. Możemy wykorzystać tę strukturę do zabezpieczenia integralności firmy oraz ochrony interesów rodziny i innych beneficjentów.

Oferujemy wsparcie w zakresie:

 • Przygotowania i wdrożenia indywidualnie opracowanych planów sukcesji: Nasze podejście uwzględnia unikalne potrzeby każdej rodziny oraz biznesu, zapewniając stabilność i ciągłość działalności oraz ochronę majątku rodzinnej firmy przed nieprzewidzianymi wydarzeniami.
 • Audytu majątku i działalności gospodarczej: Pomagamy w ocenie posiadanych aktywów, identyfikacji potencjalnych ryzyk sukcesyjnych oraz w uproszczeniu i uporządkowaniu struktury korporacyjnej, co jest kluczowe dla skutecznego przekazania firmy.
 • Wyboru i przygotowania sukcesorów: Wspieramy w procesie selekcji przyszłych liderów przedsiębiorstwa oraz ich przygotowania do przejęcia odpowiedzialności, w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju firmy.
 • Zarządzania konfliktami i komunikacją w rodzinie: Oferujemy pomoc w tworzeniu konstytucji rodzinnej i innych mechanizmów, które pomagają w zapewnieniu harmonii w rodzinie oraz efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
 • Porządkowania kwestii prawnych i podatkowych: Przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne i podatkowe, aby uporządkować kluczowe sprawy przed przekazaniem biznesu.

WSPÓŁPRACA

Jak wygląda plan współpracy

Umiejętnie poprowadzona rozmowa umożliwia bezpieczne i korzystne wdrożenie „szytych na miarę” rozwiązań ochrony i sukcesji majątku rodzinnego. Spójrz jak wygląda nasze podejście do współpracy

1

Analiza i planowanie:

Rozpoczynamy od szczegółowej analizy Twojej sytuacji rodzinnej, biznesowej i majątkowej. Następnie, wspólnie opracowujemy spersonalizowany plan sukcesji.

2

Implementacja i mentoring

Wdrażamy ustalone rozwiązania, takie jak struktury prawne i podatkowe, umowy majątkowe, a także programy przygotowawcze dla sukcesorów. Monitorujemy proces na każdym etapie, zapewniając jego skuteczność i dostosowanie do zmieniających się warunków.

3

Model współpracy

Oferujemy elastyczne formy współpracy, dostosowane do Twoich potrzeb i preferencji w zakresie ochrony majątku i sukcesji:

 • Projektowy: Płatność jednorazowa za kompleksowe rozwiązania i strategie sukcesji za etapy.
 • Godzinowy: Rozliczenie na podstawie czasu pracy nad Twoimi zadaniami.
 • Subskrypcyjny: Stała miesięczna opłata za bieżące wsparcie i realizację zleceń – jest on najbardziej optymalny gdy sukcesja wymaga poukładania spraw prawnych i podatkowych.

4

Gwarancja KZ LEGAL

Gwarantujemy kompleksowe i multidyscyplinarne podejście do każdego projektu sukcesyjnego. Nasz zespół doświadczonych prawników i doradców podatkowych zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu sukcesji, od audytu i planowania, poprzez implementację rozwiązań, aż po bieżące doradztwo. Z nami zapewnisz bezpieczną przyszłość Twojemu biznesowi i rodzinie.

Zabezpiecz przyszłość swojego majątku

Dowiedz się więcej na temat współpracy. Umów się na konsultację z naszym ekspertem.

Fundacja Rodzinna

Fundacja Rodzinna: Klucz do Bezpiecznej Przyszłości Twojego Biznesu i Rodziny

Fundacja rodzinna staje się coraz bardziej popularnym narzędziem umożliwiającym polskim przedsiębiorcom zabezpieczenie ciągłości biznesowej oraz ochronę majątku rodzinnego na pokolenia. Przygotowując strategię sukcesji i zarządzania majątkiem, warto zwrócić uwagę na kluczowe aspekty, jakie oferuje fundacja rodzinna:

INTEGRALNOŚĆ FIRMY I SUKCESJA

Fundacja umożliwia skuteczne zabezpieczenie ciągłości biznesowej, zapewniając płynne przejście sterów biznesu na kolejne pokolenia dbając o interesy rodzinne i innych beneficjentów.

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU

Dzięki osobowości prawnej izoluje aktywa rodzinne od aktywów biznesowych, chroniąc majątek przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Sukcesja i ochrona majątku rodznnego, Fundacja Rodzinna - KZ Legal

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I PODATKI

Fundacja może prowadzić określone rodzaje działalności gospodarczej, korzystając jednocześnie ze zwolnień podatkowych, co pozwala na efektywną optymalizację podatkową.

ELASTYCZNOŚĆ I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB

Elastyczny statut fundacji pozwala na dopasowanie jej celów i działalności do indywidualnych potrzeb i oczekiwań fundatora oraz rodziny.

MIĘDZYPOKOLENIOWA SUKCESJA

Zapewnia możliwość wielopokoleniowego przekazania zarówno majątku, jak i wartości rodzinnych, wzmacniając pozycję firmy na rynku i w rodzinie.

BRAK ZACHOWKU

Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadza istotne zmiany, umożliwiające miarkowanie zachowku oraz wyłączenie majątku wnoszonego do fundacji z masy spadkowej po upływie 10 lat, co znacząco wpływa na planowanie sukcesji i ochronę majątku.

OPINIE

Referencje klientów

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest sukcesja w biznesie?

Sukcesja jest procesem przekazywania kontroli i odpowiedzialności za przedsiębiorstwo pomiędzy osobami dotychczas nim zarządzającymi, a ich następcami. Dla swojego powodzenia, wymaga ona nie tylko rzetelnego planowania, ale także strategicznego podejścia. 

Dobrze przemyślana i starannie przeprowadzona sukcesja, stanowi klucz do utrzymania stabilności i ciągłości biznesu. Pozwala minimalizować ewentualne zakłócenia operacyjne, zapewniając płynne przejście obowiązków w zakresie zarządzania. To niezwykle istotne, aby po zakończeniu procesu zmiany w kierownictwie, firma mogła sprawnie funkcjonować i utrzymać swoją pozycję na rynku.

Sukcesja ma szczególne znaczenie w przypadku firm rodzinnych. Ich założyciel, najczęściej chciałby nie tylko pozostawić prowadzenie biznesu swoim następcom, ale także zachować ducha tworzonego przez lata przedsięwzięcia, jego tradycje i wartości. Sukcesja staje się zatem nie tylko kwestią biznesową, ale również ideą – dziedzictwem, które ma być kontynuowane przez kolejne pokolenia.

Od czego zacząć i jak przeprowadzić sukcesję przedsiębiorstwa?

Przeprowadzenie sukcesji zawsze rozpoczyna się rozmową na ten trudny, a zarazem istotny temat. Pozwala ona określić oczekiwania przedsiębiorcy wobec planowanego procesu, wskazać jego cele biznesowe i osobiste z tym związane.

Są one punktem wyjścia do przygotowania planu przekazania kontroli i własności firmy z jednego pokolenia na kolejne. Określa on najistotniejsze elementy planowanych zmian, w tym wskazuje potencjalnych następców założyciela przedsiębiorstwa – wybieranych spośród członków jego rodziny lub pracowników. Informacje te służą opracowania struktury organizacyjnej, która uwzględnia zarówno umiejętności następców, jak i specyfikę działalności firmy.

Mając na uwadze ilość i stopień skomplikowania poszczególnych czynności, warto, aby proces sukcesji rozpoczął się na kilka lat przed planowanym przekazaniem kierownictwa. Umożliwi to prawidłowe przygotowanie go i wykonanie z korzyścią dla przedsiębiorstwa oraz uczestniczących w nim osób.

Czy sukcesja pozwala chronić przedsiębiorstwo i jego majątek?

Właściwie zaplanowana i przeprowadzona sukcesja może znacząco przyczynić się do ochrony przedsiębiorstwa i jego majątku. Umożliwia płynne przejście obowiązków kierowniczych i wynikającej stąd odpowiedzialności, minimalizując negatywny wpływ tych zdarzeń na  działalność przedsiębiorstwa. To ważne dla utrzymania ciągłości biznesu i jego płynności finansowej.

W firmach rodzinnych, świadomie przeprowadzona sukcesja, pozwala na przekazanie kontroli nad przedsiębiorstwem na rzecz następców założyciela, z jednoczesnym utrzymaniem tożsamości firmy, zachowaniem jej wartości i kultury organizacyjnej. Umożliwia ona w sposób możliwie najpełniejszy oddać wolę założyciela przedsiębiorstwa, wprowadzoną i przez lata realizowaną w stworzonej przez niego strukturze organizacyjnej. 

Daje przy tym szansę na uniknięcie konfliktów między członkami rodziny przedsiębiorcy założyciela, a także minimalizuje ryzyko chaosu i zakłóceń w działalności po ustąpieniu przez niego z pełnienia obowiązków. Odpowiednio skonstruowany plan sukcesji obejmuje również mechanizmy rozstrzygania ewentualnych sporów, co przyczynia się do utrzymania stabilności przedsiębiorstwa i zachowania jego rynkowej wartości.

FAQ Sukcesja i ochrona majątku rodznnego, Fundacja Rodzinna - KZ Legal

BLOG

Skorzystaj z naszej wiedzy

Fundacja rodzinna a podatek VAT
Fundacja rodzinna a podatek VAT
Niewątpliwą zaletą Fundacji rodzinnej jest uproszczenie sukcesji firm rodzinnych przy efektywnym opodatkowaniu w zakresie podatku […]
Likwidacja Fundacji Rodzinnej a podatek CIT
Likwidacja Fundacji Rodzinnej a podatek CIT
Fundacja rodzinna to nowa kategoria podmiotu prawnego, za pośrednictwem którego można gromadzić i pomnażać majątek, […]
Kim jest beneficjent fundacji rodzinnej?
Kim jest beneficjent fundacji rodzinnej?
Fundacja rodzinna jest tworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania […]
Kim jest fundator fundacji rodzinnej?
Kim jest fundator fundacji rodzinnej?
Fundator Fundacji rodzinnej jest jej założycielem, wnoszącym środki pieniężne, rzeczy lub prawa na pokrycie funduszu […]
Testament czy fundacja rodzinna? Które rozwiązanie powinien wybrać przedsiębiorca?
Testament czy fundacja rodzinna? Które rozwiązanie powinien wybrać przedsiębiorca?
Sukcesja biznesowa w Polsce zwykle kojarzy się z testamentem. Jest to rozwiązanie proste, które pozwala […]
Fundacja rodzinna w testamencie czy w akcie założycielskim?
Fundacja rodzinna w testamencie czy w akcie założycielskim?
Fundacja rodzinna to nowe rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w ochronie majątku rodzinnego. W […]
Krzemień Zaliwska Sygnet

Subskrybujesz nasz newsletter? Bądź na bieżąco!

Z myślą o Tobie stworzyliśmy bazę wiedzy – blog oraz kanał TV o przewrotnej nazwie nawiązującej do typowej odpowiedzi prawnika – TO ZALEŻY.
Dzięki subskrypcji newslettera otrzymasz cenną wiedzę prosto do swojej skrzynki.

  Logotyp Krzemień Zaliwska