Prawo IT/ nowe technologie

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców, którzy:

  • prowadzą własny software House,
  • tworzą innowacyjne rozwiązania,
  • opracowują skomplikowane algorytmy do wearables,

i nie mają czasu lub po prostu nie chcą zajmować się formalnościami związanymi z prowadzeniem biznesu, które w ich odczuciu ich ograniczają.

Powierzenie nam usług wsparcia prawnego przez Klientów pozwala im na przeznaczenie czasu na tworzenie jeszcze bardziej innowacyjnych rozwiązań.

Nasze usługi:

  • opracowujemy umowy na wykonanie i wdrożenie systemów IT, umowy outsourcingowe oraz umowy zapewniające ustalony poziom świadczenia usług (Service Level Agreement – SLA)
  • doradzamy przy outsourcingu, negocjowaniu kontraktów dotyczących m.in. rozwiązań chmurowych (cloud computing)
  • opracowujemy, opiniujemy oraz negocjujemy umowy na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania (systemowego, narzędziowego, aplikacyjnego)
  • doradzamy w zakresie optymalizacji kosztowej licencyjnej i serwisowej
  • tworzymy umowy licencyjne na oprogramowanie i opracowujemy systemy zarządzania oprogramowaniem wraz z umowami dodatkowymi np. o suport
  • doradzamy w zakresie bezpieczeństwa prawnego transferu technologii w ramach zatrudniania nowych pracowników lub podwykonawców
  • prowadzimy spory, w tym postępowania sądowe

Nasi specjaliści z zakresu prawa IT ściśle współpracują z zespołem z zakresu e-commerce, ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej.