Prawo Własności Intelektualnej

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że obecnie o sukcesie rynkowym i ekonomicznym przedsiębiorstwa decydują dobra i wartości niematerialne. W tym celu doradzamy naszym Klientom w zakresie należytej ochrony tych praw, jak również wspieramy w ochronie przed nieuczciwą konkurencją, która często łamie prawo własności intelektualnej.

Opiniujemy działania marketingowe naszych Klientów w zakresie tworzenia nazw produktów, etykietowania produktów i aspektów prawa własności intelektualnej w kampaniach reklamowych. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również przed trybunałami arbitrażowymi.

Nasze usługi:

 • Prawa autorskie
  • reprezentujemy oraz doradzamy w zakresie ochrony przysługujących twórcom praw autorskich oraz doradzamy w zakresie wykorzystania tych praw przez inne podmioty
  • reprezentujemy oraz doradzamy w sporach prawnoautorskich
  • opracowujemy umowy w zakresie korzystania z praw autorskich
  • prowadzimy negocjacje oraz mediacje w sporach z zakresu ochrony praw autorskich
  • sporządzamy ekspertyzy, opinie, umowy, regulaminy i inne dokumenty na potrzeby korzystania z praw autorskich
  • zapewniamy pomoc prawną w zakresie transferu know-how
 • Prawo własności przemysłowej
  • badamy zdolność rejestrową znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych
  • prowadzimy postępowania rejestrowe przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM)
  • opracowujemy stanowiska w postępowaniu zgłoszeniowym
  • reprezentujemy w postępowaniu ze sprzeciwu i w postępowaniu o unieważnienie oraz na etapie postępowania sądowo-administracyjnego
  • reprezentujemy w sporach (o naruszenie oraz w postępowaniu zabezpieczającym) przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi
  • reprezentujemy przed sądami arbitrażowymi, sądami powszechnymi i rejestratorami w sporach domenowych
 • Prawo reklamy
  • opracowujemy oraz prowadzimy negocjacje w zakresie umów o obsługę kampanii reklamowych
  • opiniujemy działania marketingowe pod kątem ich zgodności z prawem
  • prowadzimy monitoring akcji reklamowych konkurencji
  • opracowujemy – we współpracy z klientem, planowane działania reklamowe oraz doradzamy w trakcie realizacji działań marketingowych
  • opiniujemy programy lojalnościowe, jak również wykorzystywanie w reklamie chronionych prawami własności intelektualnej dóbr niematerialnych
 • Spory z zakresu nieuczciwej konkurencji
  • opracowujemy oraz negocjujemy umowy, regulaminy wewnętrznej organizacji przedsiębiorstw oraz inne dokumenty w zakresie postanowień zabezpieczających przed nieuczciwymi praktykami ze strony klientów, pracowników i współpracowników
  • reprezentujemy zarówno klientów, których prawa zostały naruszone poprzez nieuczciwą konkurencję, jak również klientów oskarżonych o takie naruszenia
  • doradzamy w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych
  • prowadzimy negocjacje oraz spory sądowe z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji takich jak np.: naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, niedozwolone naśladownictwo produktów i usług, wykorzystywanie cudzej renomy, wprowadzające w błąd oznaczenia produktów lub przedsiębiorstwa
 • Spory o domeny internetowe
  • reprezentujemy klientów w sporach o domeny internetowe (cybersquatting oraz typosquatting)
  • doradzamy i reprezentujemy Klientów w sprawach innych naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie
 • Ochrona dóbr osobistych (renomy i wizerunku)
  • Asystujemy klientom w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych Klienta (renomy, tajemnicy korespondencji, nienaruszalność pomieszczeń, wizerunku).