PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Ochrona twórczości
i innowacji

W dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy, Twoje unikalne pomysły, innowacje oraz know-how są fundamentem sukcesu i przewagi nad konkurencją. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona tych cennych zasobów. Specjalizujemy się w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej, oferując kompleksowe wsparcie w zabezpieczaniu Twoich wartości. Od rejestracji znaków towarowych i praw patentowych, przez negocjacje umów licencyjnych, po obronę Twoich praw w sporach sądowych i pozasądowych.

Prawo własności intelektualnej, Ochrona znaków towarowych, logo, podróbki - KZ Legal

w czym pomożemy

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie ochrony własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej, Ochrona znaków towarowych, logo, podróbki - KZ Legal

Prawo własności intelektualnej obejmuje szereg działań związanych z ochroną wyników pracy intelektualnej. Nasze usługi skupiają się na identyfikacji wartościowych aktywów intelektualnych, ich rejestracji, zarządzaniu nimi oraz obronie przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Wesprzemy Cię w procesach zabezpieczenia znaku towarowego, licencjonowania, negocjacjach umów oraz w działaniach prawnych w przypadku naruszeń.

W ramach kompleksowego doradztwa prawnego z zakresu własności intelektualnej, nasza kancelaria oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług, które są dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Specjalizujemy się w następujących obszarach:

 • Projektowanie i opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych, zapewniając ochronę i odpowiednią eksploatację dzieł intelektualnych.
 • Uzyskiwanie świadectw ochronnych i dokumentów patentowych, które są kluczowe dla zabezpieczenia innowacji i technologii.
 • Ochrona dóbr klienta, takich jak renoma, tajemnica korespondencji czy wizerunek, co ma kluczowe znaczenie w budowaniu zaufania i wiarygodności na rynku.
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów oraz porozumień w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych i innych oznaczeń, co jest fundamentem dla budowania wartości marki.
 • Opracowywanie strategii ochrony know-how oraz wsparcie w szybkim reagowaniu na naruszenia praw własności intelektualnej, co zapewnia ochronę cennych informacji niejawnych i przewagi konkurencyjnej.
 • Reprezentacja klientów w sporach sądowych dotyczących naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych oraz praw własności przemysłowej, zapewniając skuteczną ochronę ich interesów.
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, co umożliwia skuteczną walkę z nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Nasze usługi są dopasowane do specyfiki i potrzeb branż, m.in. prowadzimy wsparcie w obszarach:

 • Doradztwo prawne związane z produkcją filmową i telewizyjną, obejmujące wsparcie na każdym etapie projektu, od konceptu po dystrybucję.
 • Wsparcie dla producentów i wydawców muzycznych, w tym opracowywanie strategii ochrony praw do utworów i ich komercjalizację.
 • Obsługa prawna organizatorów imprez kulturalnych, takich jak festiwale czy koncerty, w tym pomoc w negocjacjach, przygotowaniu kontraktów oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa.
 • Świadczenie usług dla wydawców prasowych i internetowych, w tym ochrona praw autorskich oraz doradztwo w zakresie publikacji cyfrowych.

WSPÓŁPRACA

Jak wygląda plan współpracy

Nasze zaangażowanie w dostarczanie kompleksowych i spersonalizowanych rozwiązań w dziedzinie prawa własności intelektualnej jest gwarancją, że możesz bezpiecznie realizować swoje przedsięwzięcia, mając pewność, że Twoje prace intelektualne są skutecznie chronione i wykorzystywane w sposób optymalny. Sprawdź jak działamy:

1

Analiza sytuacji i potrzeb

Pierwszy krok to zrozumienie Twoich celów, specyfiki działalności oraz identyfikacja kluczowych aktywów intelektualnych. Wspólnie określimy strategię ochrony i zarządzania własnością intelektualną.

2

Oferta, plan współpracy

Otrzymasz od nas rekomendację najlepszych działań, wraz z harmonogramem ich realizacji oraz oceną kosztów. Przedstawimy Ci informacje o Twoim opiekunie – specjaliście ds. własności intelektualnej.

3

Model współpracy

Stosujemy różnorodne modele współpracy, dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, w tym płatność jednorazową za zarejestrowanie praw, model godzinowy za doradztwo oraz subskrypcję, w ramach której zapewniamy bieżące wsparcie nie tylko w ramach ochrony wartości intelektualnej Twojej firmy, ale również Twoich szerszych potrzeb związanych z obsługą prawną i podatkową.

4

Gwarancja KZ LEGAL

Zapewniamy szybkość, transparentność i odpowiedzialność w działaniu. Nasza praca opiera się na doświadczeniu, kreatywności i proaktywnym podejściu do ochrony Twoich praw. Dzięki temu możesz skupić się na rozwijaniu biznesu, mając pewność, że Twoje dokonania są bezpieczne.

Zabezpiecz swoje prawa własności intelektualnej

Umów się na konsultację z naszym specjalistą w dziedzinie własności intelektualnej.

OPINIE

Referencje klientów

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można używać symbolu ®, a kiedy ™ ?

Symbole ® oraz ™ różnią się pod względem prawnego statusu i oznaczają różne etapy w procesie ochrony znaku towarowego. 

Symbol ® stanowi skrót od słowa „Registered”.  Zgodnie z prawem, symbolem ®  mogą posługiwać się jedynie te podmioty, które uzyskały już prawo ochronne na znak towarowy, co oznacza rejestracje znaku w odpowiednim urzędzie patentowym. Dzięki rejestracji znaku towarowego uprawniony  uzyskuje możliwość szybkiego i efektywnego egzekwowania roszczeń i wezwania do zaprzestania korzystania z loga, czy nazwy firmy. Umieszczenie logo z literą „R” wpisaną w okrąg przy zastrzeżonym znaku towarowym, jest zależne od woli uprawnionego – oznaczenie może, ale nie musi być umieszczone przy logo.

Z kolei, skrót „TM” ma znaczenie przede wszystkim informacyjne, gdyż jest to skrót od słowa „Trade Mark”, czyli od angielskiego odpowiednika znaku towarowego. Symbolem „TM” może posługiwać się w zasadzie każdy.  Znak „TM” nie gwarantuje szczególnej ochrony znaku towarowego. Przedsiębiorca może jednak dochodzić ochrony na zasadach ogólnych, np. w oparciu o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub przepisy kodeksu cywilnego.

Czy można sprzedać znak towarowy?

Zgodnie z art. 162 ustawy prawo własności przemysłowej, prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. 

Powyższe oznacza, że zastrzeżony znak towarowy można sprzedać, licencjonować, czy też zezwolić na jego używanie w ramach franczyzy. Co więcej, przejście prawa ochronnego do znaku może nastąpić wraz ze zbyciem przedsiębiorstwa lub jego części, jak również prawo ochronne do znaku towarowego może zostać wniesione jako aport do spółki. 

Warto pamiętać, że umowa przenosząca prawo ochronne do znaku towarowego powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  Co więcej, zmiana podmiotu uprawnionego do znaku towarowego powinna zostać ujawniona w odpowiednim rejestrze.

Co to jest zdolność odróżniająca znaku towarowego?

Zdolność odróżniająca znaku towarowego stanowi jedną z podstawowych przesłanek decydujących o możliwości zarejestrowania znaku towarowego.  Jest to zbiór cech znaku towarowego pozwalający odbiorcy znaku na identyfikację towaru lub usługi bez konieczności ustalenia pochodzenia towaru/ usług. 

Sprawdzenie czy znak ma zdolność odróżniającą jest bardzo istotne w procesie rejestracji znaku towarowego. Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego ma na celu wskazanie potencjalnych zagrożeń odmowy rejestracji znaku, czy też ryzyka uznania zgłaszanego znaku jako znaku kolizyjnego w stosunku do znaków, które korzystają już z ochrony. Badanie zwiększa szanse na uzyskanie prawa ochronnego na znak. Ponadto, przedsiębiorcy zyskują pewność bezpieczeństwa praw osób trzecich, nie dopuszczając się czynów nieuczciwej konkurencji poprzez używanie znaku wcześniej zastrzeżonego. Co więcej, badanie zabezpiecza przed kosztami długotrwałej procedury sprzeciwowej wobec zgłoszonego znaku towarowego.

Czym różni się prawo autorskie osobiste od praw autorskich majątkowych?

Prawa autorskie osobiste to zespół praw, które przysługują twórcy względem własnego utworu. 
Do głównych zakresów osobistego prawa autorskiego należy prawo do autorstwa utworu, prawo do integralności utworu, w tym nienaruszalności treści i formy utworu, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Autorskie prawa osobiste są bezterminowe i niezbywalne. 

Majątkowe prawa osobiste polegają natomiast na możliwości korzystania z utworu i rozporządzania nim na różnych płaszczyznach zwanych polami eksploatacji, a co za tym idzie czerpania korzyści majątkowych za korzystanie z utworu. Autorskie prawa majątkowe przysługują twórcy lub podmiotowi, któremu twórca udzielił na nie licencji lub odsprzedał. 

FAQ Prawo własności intelektualnej, Ochrona znaków towarowych, logo, podróbki - KZ Legal

BLOG

Skorzystaj z naszej wiedzy

Wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę zgodnie z prawem
Wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę zgodnie z prawem
Publikowanie zdjęć pracowników na stronie internetowej pracodawcy, na jego profilu w mediach społecznościowych, broszurach informacyjnych, […]
Czy sztucznej inteligencji [AI | SI] przysługują prawa autorskie?
Czy sztucznej inteligencji [AI | SI] przysługują prawa autorskie?
Dokonujący się na naszych oczach postęp technologiczny, w tym rozwój sztucznej inteligencji, która potrafi wykonywać […]
Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego - dlaczego jest tak ważne?
Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego – dlaczego jest tak ważne?
Już na etapie wybierania nazwy, pod jaką będziemy działać na rynku, domeny internetowej czy mając […]
Pączek w Tłusty czwartek, a umowa o dzieło
Pączek w Tłusty czwartek, a umowa o dzieło
Tłusty czwartek to dzień wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju w ciągu całego roku, w […]
Naruszenie praw autorskich – odszkodowanie
Naruszenie praw autorskich – odszkodowanie
“Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, […]
Ochrona znaków towarowych po Brexicie
Ochrona znaków towarowych po Brexicie
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. „Exit Day” nastąpił w dniu 31 grudnia 2020 […]
Krzemień Zaliwska Sygnet

Subskrybujesz nasz newsletter? Bądź na bieżąco!

Z myślą o Tobie stworzyliśmy bazę wiedzy – blog oraz kanał TV o przewrotnej nazwie nawiązującej do typowej odpowiedzi prawnika – TO ZALEŻY.
Dzięki subskrypcji newslettera otrzymasz cenną wiedzę prosto do swojej skrzynki.

  Logotyp Krzemień Zaliwska