Przestępstwa gospodarcze

Świadczymy obsługę prawną dla przedsiębiorców z zakresu prawa karnego, chroniąc bezpieczeństwo ich działalności gospodarczej, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa.

Świadcząc pomoc prawną w sprawach karnych, skupiamy się na ochronie działalności gospodarczej naszych klientów przed negatywnymi konsekwencjami wywołanymi oskarżeniami kierowanymi pod adresem naszych klientów

Doświadczenie naszego zespołu wyróżnia, poza praktyczną wiedzą merytoryczną, znajomość obszarów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, co umożliwia analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej.

Nasze usługi:

Koncentrujemy się w szczególności na reprezentacji klientów we wszystkich rodzajach oraz na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących przestępstw i nadużyć gospodarczych, dotyczących:

  • transakcji z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty,
  • fikcyjnych transakcjach i upadłości,
  • nielegalnego wyprowadzania aktywów z podmiotów gospodarczych

Oferujemy również pomoc w zakresie:

  • prowadzenia wewnętrznych dochodzeń oraz gromadzenia materiału dowodowego i jego oceny pod kątem przydatności procesowej,
  • doradztwa w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczania skutków przestępstw godzących w przedsiębiorców,
  • opracowywania wewnętrznych procedur zgodności służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz zapewnieniu przestrzegania w ich bieżącej działalności przepisów prawa, w tym szybkiemu wykrywaniu nieprawidłowości,
  • doradzamy przy służących zdiagnozowaniu przyczyn wykrytych nieprawidłowości, które mogą nosić znamiona przestępstw i usunięciu ich skutków.

Współpracujemy z agencjami detektywistycznymi oraz ze specjalistami z zakresu informatyki śledczej.