REORGANIZACJA | RESTRUKTURYZACJA

Efektywne zmiany struktury firmy

Czy twoja firma, grupa spółek ma optymalną strukturę pod kątem bezpieczeństwa, kosztów, czy płynności operacyjnej? Czy jest odporna i wystarczająco elastyczna w obecnym środowisku rynkowym?
Reorganizacje podmiotów gospodarczych, które obejmują łączenie, podział, wydzielanie, przekształcanie spółek oraz przenoszenie ich aktywów to naturalny proces rozwoju Twojego biznesu. Restrukturyzację rozważ gdy w firmie są poważne problemy finansowe. Sprawdź jak możesz działać sprawniej i efektywniej.

Reorganizacja i Restrukturyzacja - KZ Legal

REORGANIZACJA
czym pomożemy

Rozważ reorganizację swojej firmy. Dlaczego warto i jak to zrealizować skutecznie?

Reorganizacja i Restrukturyzacja - KZ Legal

Reorganizacja może być nakierowana na różnorodne aspekty funkcjonowania organizacji, takie jak uproszczenie struktury, optymalizacja podatkowa, wsparcie w rozwoju pracowników, zmiana strategii komunikacyjnej czy wejście na nowe rynki. Celem tych działań jest zwiększenie efektywności oraz usprawnienie procesów, co w dłuższej perspektywie przekłada się na oszczędności i poprawę pozycji firmy na rynku.

Reorganizacja przedsiębiorstwa jest motywowana ciągłymi zmianami w otoczeniu biznesowym oraz ewolucją regulacji prawnych i podatkowych, wpływającymi bezpośrednio na rentowność działań.

Model działania, który początkowo może być skuteczny, z czasem traci swoją efektywność, co wymaga adaptacji do nowych warunków. Ważne jest zrozumienie, że reorganizacja nie jest oznaką porażki biznesowej, lecz umiejętnością przedsiębiorcy dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku i reagowania na jego potrzeby.

Przeprowadzenie zmian w firmie podczas reorganizacji to proces, który może trwać wiele miesięcy, zależnie od stopnia skomplikowania. Aby uniknąć błędów kluczowe jest przemyślane i zaplanowane podejście do całej procedury. Warto umieścić poszczególne etapy reorganizacji w odpowiednim czasie, aby stały się one realne i nie stanowiły niespodzianki dla zespołu.

Kiedy warto rozważyć reorganizację:

  1. Dynamiczne Zmiany Rynkowe: Przeprowadzenie reorganizacji może być konieczne w związku z dynamicznymi zmianami na rynku. Ostatnio mieliśmy skrajne przypadki przebudowy organizacyjnej związanej z wojną w Ukrainie, i co z tym związane zmianą podejścia biznesowego do m.in. Rosji i Białorusi.
  2. Nowe Przepisy Podatkowe: Częste zmiany w podatkach wymuszają na przedsiębiorcach zrewidowanie dotychczasowej formy opodatkowania. Co sprowadza się do przeprowadzenia audytu w celu oceny opłacalności dotychczasowych form opodatkowania i ewentualnej reorganizacji w celu ograniczenia obciążeń podatkowych.
  3. Zmiany Struktury Działów: Reorganizacja może być konieczna w sytuacji, gdy analiza wykazuje, że różne osoby w firmie lub grupie spółek zajmują się tymi samymi zadaniami, co podnosi koszty i komplikuje procesy decyzyjne.
  4. Rozwój Firmy: Jeśli firma, która początkowo działała jako mikroprzedsiębiorstwo, zaczyna się rozwijać, a dotychczasowy model zarządzania staje się nieskuteczny, reorganizacja może być niezbędna do wprowadzenia efektywniejszych procedur, czy zabezpieczenia majątku.
  5. Transakcje M&A, Finansowanie Bankowe: Przygotowanie struktury pod przyszłe transakcje, czy pozyskanie finansowania bankowego, to jeden z częstszych powodów reorganizacji. Podstawy są różne: m.in. uporządkowanie struktury, wydzielenie części przedsiębiorstwa pod inwestycję, czy sprzedaż.

RESTRUKTURYZACJA
w czym pomożemy

Kiedy zamiast reorganizacji, czas na restrukturyzację?

Reorganizacja i Restrukturyzacja - KZ Legal

Restrukturyzacja to rozwiązanie dla przedsiębiorstw z kłopotami finansowymi.

Gdy firma napotyka trudności finansowe, warto zastanowić się nad koniecznością restrukturyzacji. To strategiczne podejście, mające na celu poprawę efektywności i wydajności biznesowej, stanowiące jednocześnie kluczowe narzędzie zapobiegające upadłości.

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Obejmuje szereg działań mających na celu poprawę kondycji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa. Jej istotą jest skuteczne uniknięcie upadłości poprzez wprowadzenie efektywnych środków naprawczych.

Różnorodność Postępowań Restrukturyzacyjnych
Przedsiębiorca stojący przed koniecznością restrukturyzacji może wybierać spośród kilku rodzajów postępowań upadłościowych. Opcje obejmują postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne oraz przyspieszone postępowanie układowe. Decyzję warto podejmować po konsultacji z doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym.

Tworzenie Skutecznego Planu Restrukturyzacyjnego
Kluczowym elementem rozpoczęcia procesu restrukturyzacji jest skuteczny plan restrukturyzacyjny. To kompleksowy dokument, obejmujący charakterystykę przedsiębiorstwa, analizę przyczyn trudności finansowych, opis planowanych działań restrukturyzacyjnych, harmonogram ich wdrożenia oraz prognozy na przyszłe lata.

Skuteczne postępowanie restrukturyzacyjne może być kluczowe dla ocalenia firmy przed bankructwem.

współpraca

Jak wygląda plan współpracy

Punktem wyjścia jest określenie CELU projektu i dobre zrozumienie sytuacji Twojej organizacji. Gdy wiemy jak jest, jakie masz plany możemy przystąpić do przygotowania planu działań restrukturyzacji lub reorganizacji, jak to robimy:

1

Sprawna konsultacja

Ma na celu poznanie Twoich potrzeb. W sposób usystematyzowany zbadamy wstępnie sytuację Twoją i Twojego biznesu aby wskazać czy te usługi są dla Ciebie i w jakim zakresie.

2

Oferta, plan współpracy

Czyli nasza rekomendacja i oferta oraz terminy, w których zrealizujemy zlecenie, rozpisane etapy i ocena skali inwestycji. Dokładna informacja o Twoim opiekunie – ekspercie prowadzącym Twój temat.

3

Model współpracy

Przyjmujemy różne, elastyczne modele współpracy.

  • Model projektowy: płatność jednorazowa, w ustalonym terminie dostarczamy konkretne rozwiązanie prawne.
  • Model godzinowy: szacujemy czas realizacji konkretnych zadań, ustalamy stawkę godzinową i na tej podstawie rozliczamy powierzone zlecenia.
  • Model subskrypcyjny: stała, miesięczna kwota. W ramach tego budżetu wykonujemy na bieżąco zlecane zadania. Sprawdź szczegóły kontaktując się z nami.

Na każdym etapie wiesz, co i kiedy się dzieje.

4

Gwarancja KZ LEGAL

Szybkość działania – responsywność to nasza kultura działania. Cenimy komunikację i dbamy o nią. Jesteśmy transparentni i proaktywni. Możemy przejąć pełną koordynację procesu. Doświadczenie pozwala nam przewidzieć ryzyka i działać sprawnie i kreatywnie. Tak zapewniamy, że planowany cel zostanie osiągnięty w skuteczny i opłacalny sposób.

Nie czekaj, Ty i Twoja firma możecie wiele zyskać na procesie reorganizacji lub restrukturyzacji

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy? Umów się na konsultację z naszym ekspertem.

OPINIE

Referencje klientów

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest reorganizacja przedsiębiorstwa?

Reorganizacja stanowi zestaw działań służących dostosowaniu przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia biznesowego, rosnących oczekiwań klientów i optymalizacji procesów. Jest ona naturalnym elementem prowadzenia biznesu, służącym utrzymaniu rentowności prowadzonej działalności gospodarczej.

Konieczność reorganizacji biznesu nie jest dowodem niepowodzenia przedsiębiorcy. Wręcz przeciwnie, bardzo często świadczy o jego umiejętności adaptowania się do dynamicznych zmian na rynku. Każdy model działania w biznesie z czasem traci bowiem swoją efektywność i musi zostać zastąpiony bardziej skutecznymi rozwiązaniami. Reorganizacja staje się zatem integralnym elementem naturalnego rozwoju firmy i dostosowania do zmian zachodzących w przestrzeni biznesowej.

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia reorganizacji?

Reorganizacja pozwala osiągnąć szereg korzyści, zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla osób zaangażowanych w jego działalność. Pozytywnie oddziałuje ona bowiem na strukturę organizacyjną firmy, eliminując zbędne procesy i usprawniając przepływ pracy. Pozwala to znacznie szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe, a jednocześnie optymalizuje wykorzystanie zasobów. Przekłada się to na lepsze zarządzanie kosztami i zwiększenie rentowności.

Proces ten sprzyja również innowacyjności, co przyczynia się do długoterminowego rozwoju firmy i utrzymania jej konkurencyjności. Regularne dostosowywanie struktury do zmian umożliwia reagowanie na nowe trendy i technologie. Dopasowanie oferty do oczekiwań klientów poprzez reorganizację wpływa na lepsze relacje z nimi. Wprowadzenie zmian może zwiększyć zaangażowanie pracowników, zapewniając im nowe cele, jasne ścieżki kariery i poprawę warunków pracy. 

Ostatecznie, właściwie przeprowadzona reorganizacja stanowi fundament dla trwałego sukcesu przedsiębiorstwa na rynku.

Czy przekształcenie może wspomóc reorganizację przedsiębiorstwa?

Wybór odpowiedniej formy organizacyjnej to kluczowy krok na drodze do sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa. Daje ona możliwość minimalizacji ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, z jednoczesnym preferencyjnym opodatkowaniem osiąganych z niej przychodów.

W dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym, elastyczność przedsiębiorstwa staje się jego kluczowym atutem. Reorganizacja, zwłaszcza poprzez zmianę formy prawnej, stwarza możliwość dostosowania się do nowych wyzwań. Decyzja ta powinna być strategicznym ruchem, wynikającym z wizji rozwoju firmy. Jej celem jest nie tylko adaptacja pod kątem prawnym, ale również optymalizacja procesów biznesowych, reorganizacja zasobów ludzkich, poprawa konkurencyjności i dostosowanie do nowych wymagań rynku.

Zmiana formy prawnej np. z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może być punktem wyjścia do zintensyfikowanego rozwoju, umożliwiając stworzenie optymalnej struktury organizacyjnej, bardziej efektywne zarządzanie zasobami i zdolność pozyskiwania nowych źródeł finansowania.

FAQ Reorganizacja i Restrukturyzacja - KZ Legal

BLOG

Skorzystaj z naszej wiedzy

Podział spółki przez wyodrębnienie jako nowy sposób tworzenia holdingów
Podział spółki przez wyodrębnienie jako nowy sposób tworzenia holdingów
W dniu 15 września 2023 roku weszły w życie przepisy nowelizujące polski kodeks spółek handlowych. […]
Obsługa prawna- jak znaleźć kancelarię do stałej współpracy?
Obsługa prawna- jak znaleźć kancelarię do stałej współpracy?
Jesteś przedsiębiorcą, który potrzebuje na co dzień  wsparcia prawnego w prowadzeniu swojego biznesu. Stajesz przed […]
Wypowiedzenie przez wspólnika umowy spółki komandytowej
Wypowiedzenie przez wspólnika umowy spółki komandytowej
Zakończenie uczestnictwa w spółce komandytowej lub innej spółce osobowej, wymaga od wspólnika złożenia oświadczenia o […]
JDG CZY SPÓŁKA Z O.O.?
JDG CZY SPÓŁKA Z O.O.?
Decyzja o rozpoczęciu własnego biznesu jest kluczowym momentem dla każdego przedsiębiorcy. W momencie decydowania o […]
Skuteczna rezygnacja członka zarządu spółki z o.o. - jedynego lub ostatniego
Skuteczna rezygnacja członka zarządu spółki z o.o. – jedynego lub ostatniego
Jesteś jedynym członkiem zarządu w spółce z o.o.? A może pozostali członkowie zarządu wcześniej przed […]
Aport do spółki, a podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.
Aport do spółki, a podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.
W toku prowadzonej działalności niejednokrotnie zdarzają się sytuację, gdy spółka nie dysponuje odpowiednią ilością środków […]
Krzemień Zaliwska Sygnet

Subskrybujesz nasz newsletter? Bądź na bieżąco!

Z myślą o Tobie stworzyliśmy bazę wiedzy – blog oraz kanał TV o przewrotnej nazwie nawiązującej do typowej odpowiedzi prawnika – TO ZALEŻY.
Dzięki subskrypcji newslettera otrzymasz cenną wiedzę prosto do swojej skrzynki.

    Logotyp Krzemień Zaliwska