Spółki, Fuzje i przejęcia (M&A)

Fuzje i przejęcia (M&A) to jedna z najistotniejszych dziedzin naszej praktyki, obejmująca doradztwo dla klientów z wieloletnim doświadczeniem biznesowymi i skomplikowaną strukturą majątkową, jak również dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą.

Nasze usługi:

Nasze usługi:

 • Bieżąca obsługa korporacyjna spółek
  • doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej spółki i tworzymy mechanizmy prawne na wypadek konfliktu pomiędzy wspólnikami
  • opracowujemy umowy spółek, listów intencyjnych (tzw. „shareholders agreements”) oraz porozumień inwestycyjnych
  • opracowujemy akty wewnątrz korporacyjne (uchwały, protokoły, regulaminy)
  • przygotowujemy dokumentację związaną ze zmianami organizacyjnymi, w tym zmianami umów spółek, zmianami wysokości kapitału zakładowego, umarzaniem udziałów/akcji, zmianami w składzie wspólników
  • reprezentujemy Klientów w ramach postępowań w postępowaniach przed sądami rejestrowymi
 • Rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami
  • prowadzimy postępowania związane z zaskarżaniem uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz sprawy dotyczące roszczeń przeciwko członkom organów spółek
  • doradzamy i reprezentujemy w procesach sądowych zarówno wspólników mniejszościowych, jak i wspólników większościowych
  • doradzamy w zakresie konstruowania wewnętrznych procedur (tj. statutów, regulaminów, umów), mających na celu zredukowanie niebezpieczeństwa powstania sporów
  • doradzamy w sprawach wrogich przejęć spółek oraz obrony przed szantażem korporacyjnym
 • Przeprowadzenie procesu emisji obligacji korporacyjnych
  • przygotowujemy dokumentację do emisji obligacji (dokumenty obligacji, oferty nabycia, warunki emisji obligacji).
  • opracowujemy uchwały korporacyjne do emisji,
 • Tworzenie oraz likwidacja krajowych podmiotów gospodarczych jak rownież oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
  • doradzamy przedsiębiorcom zagranicznym w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzonego biznesu na terenie kraju, jak również wspieramy w procesie likwidacji
  • opracowujemy dokumentację korporacyjną oraz reprezentujemy przedsiębiorcę przed odpowiednimi urzędami i rejestrami.
 • Due Diligence
  • Na potrzeby transakcji związanych z dokapitalizowaniem podmiotów gospodarczych,  w tym z zakresu M&A prowadzimy kompleksowe badanie kondycji prawnej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych (legal due dliligence) we współpracy z biurem rachunkowym Badesta sp. z o.o. sp.k. (due diligence finansowo-podatkowe).
 • Przekształcenia spółek
  • opracowujemy optymalny model prawno-podatkowy dla transakcji przekształceń spółek handlowych.
  • opracowujemy dokumentację na potrzeby procesu przekształcenia oraz optymalizacji kosztów
 • Fuzje i przejęcia (M&A)
  • przeprowadzamy kompleksowe badanie kondycji prawnej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych (legal due dliligence) we współpracy z biurem rachunkowym Badesta sp. z o.o. sp.k. (due diligence finansowo-podatkowe).
  • opracowujemy optymalny model prawno-podatkowy dla transakcji M&A
  • opracowujemy dokumentację na potrzeby transakcji
  • reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie uzyskania niezbędnych zgód oraz przed sądami rejestrowymi