SPORY O KREDYTY FRANKOWE

Unieważnienie kredytu we frankach jest możliwe

Rynek finansowy oferuje wiele skomplikowanych produktów, wśród których kredyty we frankach szwajcarskich wywołały wiele kontrowersji i sporów. Jeśli jesteś jednym z wielu, którzy czują się pokrzywdzeni przez niejasne warunki umowy kredytowej, nasz zespół ekspertów prawnych specjalizujących się w sporach o kredyty frankowe jest gotowy do działania.

Spory o kredyty frankowe - KZ Legal

w czym pomożemy

Twoje prawo do sprawiedliwego rozwiązania

Spory o kredyty frankowe - KZ Legal

Linia orzecznicza europejskich i polskich sądów potwierdza, że w przeważającej części działania banków udzielających kredytów we frankach szwajcarskich były i są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes kredytobiorców jako konsumentów.

Dzięki znajomości prawa finansowego i bankowego, a także strategicznemu podejściu do każdej sprawy, pomożemy Tobie w postępowaniach mających na celu odzyskanie niesłusznie pobranych przez bank należności oraz uwolnienie się od wzrostu zadłużenia związanego z kursem CHF w przyszłości.

Pomożemy Ci unieważnić kredyt we frankach i odzyskać Twoje pieniądze, zapewniamy obsługę w zakresie:

 • analizy indywidualnej sytuacji kredytobiorcy i ocenę możliwości prawnych,
 • przygotowania i realizacji strategii negocjacyjnej z bankiem,
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych na wszystkich szczeblach,
 • pomocy w egzekucji wyroków i uzyskaniu należnych świadczeń,
 • przygotowania wniosków do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego o wyrażenie poglądu w sprawie.

współpraca

Jak wygląda plan współpracy

Zaangażowanie, szybkość i transparentność to kluczowe wartości pracy w KZ Legal, które prowadzą do Twojego sukcesu. Sprawdź jak możemy Ci pomóc i odzyskać pieniądze z umów o kredyty frankowe:

1

Analiza sytuacji

Pierwszym krokiem jest szczegółowe zrozumienie Twojej sytuacji oraz historii kredytu. Wstępna analiza umowy i okoliczności przyznania kredytu pozwalają na ocenę Twoich szans na sukces.

2

Plan działania

Na podstawie zebranej wiedzy, opracujemy indywidualną strategię działania, która najlepiej odpowiada Twoim celom i sytuacji prawnej.

3

Realizacja strategii

Przechodzimy do działania, realizując zaplanowane kroki, od negocjacji z bankiem, przez reprezentację w sądzie, po egzekucję wyroków. Na każdym etapie monitorujemy postępy sprawy i dostosowujemy strategię do zmieniających się okoliczności.

4

Gwarancja KZ LEGAL

Wierzymy, że każdy zasługuje na sprawiedliwe traktowanie i rozwiązanie problemów związanych z kredytami frankowymi. Zapewniamy profesjonalizm i doświadczenie w prowadzeniu spraw o kredyty frankowe. Indywidualne podejście do każdej sprawy, skoncentrowane na osiągnięciu najlepszego dla Ciebie wyniku. Transparentność w działaniach i komunikacji, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco z postępami w swojej sprawie.

Szukasz skutecznej
pomocy prawnej?

Jeśli masz problem z kredytem we frankach szwajcarskich, nie czekaj. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację z naszym ekspertem. Razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

OPINIE

Referencje klientów

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPRAWY SADOWEJ O PODWAŻENIE UMOWY KREDYTOWEJ WALORYZOWANEJ CHF?

W pierwszej kolejności należy wystąpić do banku o wydanie następujących dokumentów:

 • zaświadczenia o wysokości wszystkich rzeczywistych wpłat tytułem spłaty kredytu (wydruk obejmujący tabelaryczne zestawienie: wysokość spłaconej raty kapitałowej w PLN, w walucie oraz wysokość spłaconej raty odsetkowej w PLN i walucie wraz z kursem waluty, według którego została przeliczona wysokość spłaconej raty odsetkowej),
 •  zaświadczenia o zastosowanych przez bank oprocentowanie kredytu dla każdej z rat,
 • zaświadczenia – potwierdzenia wysokości i daty wypłaty kredytu – każdej z transz w walucie polskiej,
 • potwierdzenia wysokości (w PLN) i daty naliczenia innych należności związanych z kredytem niewliczonych do transz, ale składających się na zadłużenie kredytobiorcy (tj. wliczanych do salda kredytu),
 •  kopii regulaminu do ww. umowy oraz wszystkich aneksów do tej umowy oraz udzielenie informacji, gdzie publikowane są tabele kursowe banku do uruchomienia/spłaty kredytu i gdzie publikowana jest wysokość spreadu walutowego.

Każdy z banków pobiera opłaty z tego tytułu średnio ok 150 zł- 450 zł, o których zwrot obejmuje wniosek w pozwie.

NA CZYM POLEGAJĄ NIEDOZWOLONE (ABUZYWNE) POSTANOWIENIA ZAWARTE W UMOWACH KREDYTÓW CHF?

Powództwo w sprawach dotyczących podważenia umów kredytu hipotecznego waloryzowanych kursem CHF sprowadza się do uznania przez Sąd niedozwolonych postanowień umownych zawartych w umowach.

Za abuzywne uznaje się zapisy stosowane we wzorcach umownych (szablonach umownych) stosowanych przez instytucje w tym oczywiście banki), które w dużym skrócie:

 • rażąco naruszają interes konsumentów (osób, które zaciągnęły kredyt nie związany z prowadzona przez siebie działalnością zawodowa),
 • narzucają brzmienie nie uzgodnione indywidualnie i na które nie miał wpływu taki konsument.

Postanowienia umowne są uznawane przez sądy za abuzywne, gdyż nigdzie ani w umowie kredytowej ani w regulaminie nie ma jasnych transparentnych danych na temat tego, w jaki sposób bank ustala tabele waloryzacji PLN do CHF. Klauzule te nie odwołują się do żadnych obiektywnych wskaźników, wskutek czego można uznać, że kredytobiorcy są zdani na arbitralna decyzje banku w tej kwestii. Nie wiadomo w istocie w jaki sposób bank kształtuje kurs CHF zwiększając lub zmniejszając wedle swojego uznania.

Znamiennym jest również, że bank w dniu wypłaty kredytu przejął kurs kupna, a w przy spłacie przez kredytobiorcę rat kredytu przyjmuje kurs sprzedaży tej waluty. Tak więc kredytobiorcy są obciążani dodatkowo płatnością na rzecz banku stanowiącą różnicę pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży – spread. W istocie należy to zakwalifikować jako dodatkową opłatę na rzecz banku, na wysokość której kredytobiorcy nie maja żadnego wpływu.

W przypadku gdy Sąd dojdzie do przekonania, że niedozwolone postanowienia umowne dotyczą kwoty kapitału udzielonego kredytu, wówczas powinien uznać umowę kredytu za nieważną.

JAKIE SĄ SKUTKI ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWACH CHF?

W przypadku uznania przez Sad nieważności umowy kredytowej bank powinien zwrócić sumę wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych zapłaconych przez kredytobiorcę. kredytobiorca nie ma obowiązku na podstawie takiego orzeczenia zwracać bankowi kwoty udostępnionego kapitału kredytu. W praktyce jednak banki składają do sądów wnioski o w przedmiocie zarzutu zatrzymania. Jeśli sądy uwzględnią taki wniosek wówczas bank może wstrzymać się z obowiązkiem zwrotu rat kredytowych do czasu zwrotu przez  kredytobiorcę kwoty kapitału. W praktyce po prawomocnym wyroku sądu stwierdzającym nieważność umowy kredytowej dochodzi do wzajemnego rozliczenia umowy kredytowej w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy bankiem i kredytobiorca. 

Istotnym skutkiem uznania nieważności umowy kredytowej jest wygaśniecie hipoteki wpisanej jako zabezpieczenie w księdze wieczystej nieruchomości, na której zakup był udzielony kredyt. Przyjmuje się „fikcję prawną”, że umowa kredytu nigdy nie istniała.

FAQ Spory o kredyty frankowe - KZ Legal

BLOG

Skorzystaj z naszej wiedzy

Ekspektatywa a rozporządzenie prawem własności nieruchomości pod warunkiem
Ekspektatywa a rozporządzenie prawem własności nieruchomości pod warunkiem
Ekspektatywa to nic innego jak oczekiwanie prawne. Dotyczy np. sytuacji oczekiwania na prawo własności w […]
Europejski nakaz zapłaty w praktyce
Europejski nakaz zapłaty w praktyce
Coraz więcej polskich firm decyduje się rozpocząć współpracę z przedsiębiorcami z innych krajów Unii Europejskiej. […]
Dochodzenie roszczeń a faktura VAT
Dochodzenie roszczeń a faktura VAT
W obecnych czasach, wielu przedsiębiorców zwłaszcza MŚP jest ofiarami tzw. zatorów płatniczych tj. opóźnień w […]
Krzemień Zaliwska Sygnet

Subskrybujesz nasz newsletter? Bądź na bieżąco!

Z myślą o Tobie stworzyliśmy bazę wiedzy – blog oraz kanał TV o przewrotnej nazwie nawiązującej do typowej odpowiedzi prawnika – TO ZALEŻY.
Dzięki subskrypcji newslettera otrzymasz cenną wiedzę prosto do swojej skrzynki.

  Logotyp Krzemień Zaliwska