SPORY SĄDOWE

Reprezentacja w sporach sądowych

W obliczu konfliktów biznesowych, spory sądowe wymagają nie tylko doskonałej znajomości prawa, ale również strategicznego podejścia i zdolności negocjacyjnych. Nasz zespół specjalistów z zakresu sporów sądowych łączy w sobie wiedzę prawniczą z doświadczeniem w skutecznym rozwiązywaniu konfliktów, aby chronić Twoje interesy w sądzie i poza nim.

Spory sądowe - KZ Legal

w czym pomożemy

Podajemy rozwiązania, nie paragrafy – zasługujesz na jasne odpowiedzi, nie na labirynt prawny

Spory sądowe - KZ Legal

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w szerokim zakresie sporów gospodarczych, korporacyjnych, odszkodowawczych, dotyczących praw własności intelektualnej, inwestycji budowlanych oraz w sprawach arbitrażowych. Nasze doświadczenie obejmuje również reprezentację w sprawach związanych z prawem pracy, regulacją statusu prawnego nieruchomości, najmem nieruchomości komercyjnych, a także sprawami karnymi gospodarczymi.

Strategia i Realizacja

Nasza strategia bazuje na głębokim zrozumieniu Twojego biznesu oraz na identyfikacji najbardziej efektywnych ścieżek rozwiązania konfliktu. Dążymy do minimalizacji ryzyka i kosztów, jednocześnie chroniąc Twoje interesy na każdym etapie procesu sądowego. W przypadkach, gdy to możliwe i korzystne, proponujemy alternatywne metody rozstrzygania sporów, takie jak mediacja czy arbitraż, mając na uwadze szybsze i mniej kosztowne zakończenie sporu.

Obszary wsparcia:

  • Spory związane z kontraktami biznesowymi: Zapewniamy wsparcie w sporach dotyczących wykonania umów handlowych, w tym tych zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, zarówno na poziomie krajowym, jak i transgranicznym.
  • Spory korporacyjne: Specjalizujemy się w rozstrzyganiu konfliktów między wspólnikami, udziałowcami, czy akcjonariuszami. W tym również w zakrsie rozliczania udziału kapitałowego odchodzącego ze spółki wspólnika.
  • Spory w branży budowlanej i inwestycyjnej: Reprezentujemy klientów w sporach związanych z inwestycjami budowlanymi oraz z administracyjnymi aspektami procesu inwestycyjnego.
  • Najem nieruchomości komercyjnych: Specjalizujemy się w reprezentacji w sporach wynikających z najmu i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.
  • Prawo własności intelektualnej: Oferujemy ochronę i reprezentację w sporach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej.

WSPÓŁPRACA

Jak wygląda plan współpracy

Zapewniamy indywidualne podejście i dostosowujemy strategie procesowe do specyfiki każdej sprawy. Nasi eksperci, dzięki wieloletniemu doświadczeniu sądowemu, są gotowi prowadzić nawet najbardziej skomplikowane i precedensowe postępowania.

1

Rozpoznanie i analiza

Pierwszy krok to dokładne zrozumienie Twojej sytuacji oraz celów.

2

Plan działania

Tworzymy szczegółowy plan postępowania, który obejmuje rekomendacje i możliwe scenariusze rozwiązania sporu.

3

Model współpracy

Dostosowujemy formę rozliczenia do konkretnego przebiegu sprawy. Staramy się na podstawie naszych doświadczeń oszacować koszty procesu. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że z racji na nieprzewidywalność zachowań drugiej strony procesu i planów prowadzenia sprawy przez Sąd, nie ma możliwości idealnego przyjęcia kwoty za tego typu usługę. Często w związku z tym przyjmujemy stawkę godzinową i rozliczenie za faktycznie poświęcony czas danej sprawie.

4

Gwarancja KZ LEGAL

Stawiamy na skuteczność, transparentność i pełne zaangażowanie. Naszym celem jest osiągnięcie najlepszego możliwego wyniku dla Ciebie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów etycznych. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy, możesz liczyć na nasze pełne wsparcie i profesjonalizm.

Skonsultuj swoją sprawę

Masz do rozwiązania spór sądowy? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy? Umów się na konsultację z naszym ekspertem

OPINIE

Referencje klientów

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak przygotować się do postępowania cywilnego przed sądem?

Niezależnie od tego, po której stronie sporu sądowego występujesz (czy jesteś powodem czy pozwanym) powinieneś zgromadzić wszelkie dowody związane ze sprawą (dokumenty, wiadomości e-mail) na poparcie swoich twierdzeń, jak i wniosków, które zamierzasz zgłosić przed sądem. Składane wnioski i twierdzenia oraz dowody na ich podparcie są niezwykle istotne dla rozstrzygnięcia sprawy sądowej. Pamiętaj, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą a spór sądowy, w którym bierzesz udział związany jest działalnością Twojego przedsiębiorstwa sprawa co do zasady będzie rozpoznawana na podstawie przepisów regulujących postępowanie w sprawach gospodarczych. Jest to o tyle istotne, że funkcjonujące w tym postępowaniu rygory w znaczny sposób ograniczają czas na zgłaszanie twierdzeń i dowodów. Jeżeli nie czujesz się na siłach by samodzielnie prowadzić swój spór przed sądem, możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata bądź radcy prawnego. Profesjonalny pełnomocnik już w pierwszej fazie sporu oceni wartość dowodową materiału, którym dysponujesz.  Oceni Twoje szanse na zwycięstwo w sporze, jak również pomoże Ci opracować taktykę procesową. Pamiętaj, że będąc pozwanym najczęściej niemal natychmiast musisz podjąć reakcję.

Czy warto zawrzeć ugodę w trakcie sporu sądowego?

Często bywa tak, że wniesienie pozwu do sądu przez jedną ze stron sporu inicjuje proces negocjacji w zakresie roszczenia objętego pozwem. Zakończenie sporu w sposób polubowny jest korzystne dla obydwu stron sporu sądowego. Warunki zawarcia ugody ustalane są przez strony podczas negocjacji. Jeżeli nie czujesz się na siłach by samodzielnie uczestniczyć w procesie negocjacji, możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata bądź radcy prawnego. Zawarcie ugody zakończy spór sądowy, który może trwać nawet kilka lat, jak również wiązać się z dodatkowymi kosztami. Niezależnie od tego czy występujesz w procesie w roli powoda, czy pozwanego zawarcie ugody jest korzystne. Będąc powodem, w zależności na jakim etapie procesu zostanie zawarta ugoda przed sądem, możesz nawet liczyć na zwrot całej opłaty od pozwu. Dodatkowo ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł wykonawczy, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności umożliwi wszczęcie egzekucji komorniczej w sytuacji, gdy przeciwnik nie spełnia świadczenia wynikającego z ugody. Natomiast będąc pozwanym możesz wynegocjować warunki spłat, które w rzeczywiście będziesz miał możliwość ponosić, co jednocześnie zapewni Ci wywiązanie się z warunków zawartej ugody. Jednocześnie uchroni przed ewentualnym wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Otrzymałem wezwanie na rozprawę, w celu przesłuchania jako świadek. W jaki sposób przygotować się do rozprawy?

Zostając wezwanym w charakterze świadka musisz stawić się w wyznaczonym przez sąd terminie i odpowiadać przed sądem na pytania zgodnie ze swoją wiedzą. Pamiętaj o tym, aby mieć ze sobą dokument tożsamości, jak również pismo z sądu (wezwanie), które otrzymałeś. Pamiętaj, że do Sądu nie możesz wnosić broni i innych niebezpiecznych przedmiotów. Jeżeli posiadasz dokumenty, związane ze sprawą, możesz zabrać je do sądu. Podczas swojej wypowiedzi przed sądem przedstawiaj informacje, które pamiętasz. Będziesz odpowiadać kolejno na pytania sądu, a następnie strony, która wnioskowała o Twoje przesłuchanie. Kolejno, prawo do zadawania pytań będzie miała strona przeciwna. Pamiętaj również, że jako świadkowi przysługuje Ci prawo do uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na rozprawę oraz utraconego z powodu stawiennictwa zarobku. W celu skorzystania z uprawnienia, w przeciągu trzech dni od dnia rozprawy musisz złożyć stosowny wniosek.

Zostałem wezwany na rozprawę i nie mogę się na nią stawić. Czy powinienem usprawiedliwić swoją nieobecność?

Jeżeli zostałeś wezwany na rozprawę, na którą nie możesz się stawić to jesteś obowiązany do usprawiedliwienia swojego niestawiennictwa. Kodeks postępowania cywilnego reguluje sposób usprawiedliwiania nieobecności z powodu choroby, które dokonywane jest na podstawie zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych publikowana jest przez właściwy miejscowo Sąd Okręgowy. W celu usprawiedliwiania nieobecności z innych przyczyn, koniecznym jest powołanie się na szczególnie uzasadnione powody niestawiennictwa oraz ich udokumentowanie.

FAQ Spory sądowe - KZ Legal

BLOG

Skorzystaj z naszej wiedzy

Europejski nakaz zapłaty w praktyce
Europejski nakaz zapłaty w praktyce
Coraz więcej polskich firm decyduje się rozpocząć współpracę z przedsiębiorcami z innych krajów Unii Europejskiej. […]
Dochodzenie roszczeń a faktura VAT
Dochodzenie roszczeń a faktura VAT
W obecnych czasach, wielu przedsiębiorców zwłaszcza MŚP jest ofiarami tzw. zatorów płatniczych tj. opóźnień w […]
Ugoda- kiedy warto ją rozważyć
Ugoda- kiedy warto ją rozważyć
W sytuacji sporu zazwyczaj bywa tak, że po kilku nieudanych próbach bezpośredniego porozumienia się z […]
Naruszenie praw autorskich – odszkodowanie
Naruszenie praw autorskich – odszkodowanie
“Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, […]
Egzekucja świadczeń niepieniężnych - jak zmusić dłużnika do określonego działania?
Egzekucja świadczeń niepieniężnych – jak zmusić dłużnika do określonego działania?
Oprócz spraw o zapłatę bardzo często przedmiotem postępowania sądowego są naruszenia praw i interesów, których […]
Kiedy najemca może zaniechać płacenia czynszu w okresie epidemii?
Kiedy najemca może zaniechać płacenia czynszu w okresie epidemii?
Ze względu na stan epidemii wywołany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Rząd zakazał prowadzenia działalności m.in.: […]
Krzemień Zaliwska Sygnet

Subskrybujesz nasz newsletter? Bądź na bieżąco!

Z myślą o Tobie stworzyliśmy bazę wiedzy – blog oraz kanał TV o przewrotnej nazwie nawiązującej do typowej odpowiedzi prawnika – TO ZALEŻY.
Dzięki subskrypcji newslettera otrzymasz cenną wiedzę prosto do swojej skrzynki.

    Logotyp Krzemień Zaliwska