22. Transport czy spedycja. Jaką usługę wykonujesz? Działaj legalnie.

Choć na pierwszy rzut oka można odnieść takie wrażenie, działalność przedsiębiorstw związanych z transportem, spedycją i logistyką to nie tylko przemieszczanie towarów z punktu A do B. Ich rola obejmuje kompleksowe zadania, takie jak planowanie, organizację przewozu, dokumentowanie czy sterowanie przepływem towarów. Dziś skupię się na wyjaśnieniu różnic – transport czy spedycja. Wskażę jakie są konsekwencje prawne wynikające z nieprawidłowego posługiwania się mianem spedytora.

 

Ilość regulacji prawnych, a także skomplikowane zasady ich stosowania stanowią trudność dla przedsiębiorców działających w branży TSL. Zapraszam do pierwszego odcinka z cyklu dedykowanego temu sektorowi:

Przepisy polskiego prawa definiują zarówno umowę przewozu, jak i umowę spedycji.

Pomimo dostrzegalnego podobieństwa są to zupełnie odrębne kontrakty, których nie należy ze sobą mylić.

Czym jest umowa przewozu?

Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.

Przy przewozie rzeczy, podstawowym celem umowy jest zatem przemieszczenie ich z jednego miejsca w drugie, w sposób bezpieczny i w umówionym czasie.

Obowiązki firmy transportowej mają charakter wykonawczy, zaczynają się w momencie przekazania towaru, a kończą w momencie dostarczenia go.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

Czym jest umowa spedycji?

Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

Przedmiotem umowy spedycji jest zatem zorganizowanie przewozu, czyli wykonanie czynności towarzyszących przewozowi, aby odbył się on bez komplikacji i w przewidzianym terminie.

Katalog usług spedycyjnych ma charakter otwarty. Mogą być one wykonywane przed rozpoczęciem przewozu, w trakcie przewozu oraz po jego zakończeniu.

O kwalifikacji danej czynności jako usługi spedycyjnej decyduje kontekst, w jakim stała się ona elementem procesu przewozowego danej przesyłki.

Kiedy spedycja staje się przewozem?

Choć przedstawione wcześniej rozróżnienie zdaje się być dość oczywiste i zrozumiałe, tak w praktyce budzi liczne wątpliwości.

Podstawowym i bardzo powszechnym problemem branży TSL jest sytuacja, kiedy firmy nazywające siebie mianem „spedycyjnych”, faktycznie zawierają umowy przewozu.

Status spedytora tłumaczą tym, że choć umowa dotyczy wyłącznie przewiezienia towaru z punktu A do punktu B, tak one w rzeczywistości od początku osobiście nie wykonywały przewozu, a jedynie zleciły go kolejnemu przewoźnikowi.

Nie jest to jednak słuszny argument. Pomiędzy stronami nigdy nie doszło do formalnego zawarcia umowy spedycji, lecz umowy przewozu. Odmienna ocena jest zatem nieprawidłowa.

Dla wyjaśnienia posłużmy się uzasadnieniami dwóch orzeczeń:

Pierwsze z nich „Gdy przedsiębiorca zapewnia jedynie przewóz rzeczy, a występujące czynności konkludentne wskazują na wyznaczenie postanowień umownych, do których zalicza się usługi powiązane z przewozem, to umowa podpisana po zaakceptowaniu oferty jest umową przewozu i nie może zostać zakwalifikowana jako umowa spedycji. Przez określenie usługi spedycyjne rozumie się fachową pomoc w obsłudze przewozu towarowego”.

Drugie „Przez określenie usługi spedycyjne rozumie się specjalistyczne wsparcie w obsłudze przewozu towarowego. Jeżeli podmioty zdecydowały się na przewóz przesyłki towarowej, nie zawierają umowy spedycji, zamiast tego podpisują umowę przewozu”.

Jeśli zatem od początku przedmiotem umowy był przewóz towaru prawidłową kwalifikacją będzie przewóz, nie zaś spedycja.

A co w przypadku dalszego zlecenia przewozu?

W tej kwestii również posłużmy się orzeczeniem.

„Umowa przewozu nie musi być wyświadczona osobiście przez podmiot zawierający umowę jako przewoźnik, gdyż nie ma przeciwwskazań, aby w realizacji przedmiotu umowy brały udział osoby trzecie. Gdy zaakceptowana zostanie oferta, której przedmiotem jest przewóz rzeczy, a pozostałe czynności konkludentne nie wskazują na występowanie innych postanowień umownych, do których zalicza się usługi dotyczące przewozu, umowa podpisana poprzez zaakceptowanie oferty jest klasyfikowana jako umowa przewozu, nie jest to umowa spedycji”.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

Dlaczego to takie ważne?

Ustalenie czy dana umowa jest umową przewozu, czy spedycji ma istotne znaczenie. Pozwala określić zakres i zasady odpowiedzialności finansowej firmy transportowej wobec jej klienta.

Jeśli bowiem zawarta przez strony umowa rzeczywiście jest umową spedycji, to spedytor jest odpowiedzialny tylko w zakresie wyboru przewoźnika na zasadach winy w wyborze oraz za niewłaściwą organizację tego transportu.

Odpowiedzialność na zasadach winy w wyborze oznacza, że spedytor będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania w przypadku powstania szkody w ładunku, tylko wtedy, gdy zostanie mu udowodnione, że nie dochował należytej staranności, powierzając wykonanie przewozu, np. posłużył się mało profesjonalnym przewoźnikiem.

W praktyce, bardzo trudno jest tego dowieść.

Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentarzy pod odcinkiem, a jeżeli chcesz się ze mną skontaktować to wejdź w kontakt na stronie www.kzlegal.pl

„To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie”. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.

Nie zapomnij o kolejnych odcinkach, zapisz się na newsletter – wyślemy ci przypomnienie

 

Wolisz posłuchać? Wybierz odcinek i kliknij

Polecane odcinki i wpisy: