Dostępny na:

28. Podwyższenie kapitału bez gotówki – wniesienie aportu.

Odkryj jak podwyższyć kapitał spółki bez angażowania gotówki. Ten artykuł prowadzi przez proces wniesienia aportu – niepieniężnego wkładu, który może odmienić kondycję finansową Twojej firmy. Dowiedz się, co może być aportem, jak ocenić jego wartość, i jakie kroki prawne są konieczne, aby wzmocnić kapitał zakładowy spółki bez bezpośredniego angażowania środków finansowych. Idealny dla właścicieli firm i zarządzających poszukujących innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu kapitałem.

Obecnie, gdy płynność finansowa jest kluczowa dla rozwoju i stabilności przedsiębiorstw, wielu właścicieli i zarządzających spółkami szuka nowych sposobów na poprawę kondycji finansowej swoich firm. Podwyższenie kapitału bez gotówki przez wniesienie aportu, czyli wkładu niepieniężnego staje się coraz bardziej popularną strategią, która umożliwia spółkom rozwój bez konieczności bezpośredniego angażowania środków pieniężnych. W tym odcinku przyjrzymy się, jak dokapitalizowanie spółki w drodze podwyższenia kapitału zakładowego poprzez aport może przynieść korzyści Twojej firmie i wspólnikom. Zapnijcie pasy, bo czeka nas interesująca podróż po świecie prawa i finansów korporacyjnych.

 

Aport — niepieniężny sposób na wzmocnienie kapitału

Aport do spółki jest niepieniężną formą wkładu, jaki wspólnik wnosi do spółki w celu pokrycia udziałów w jej kapitale zakładowym.

Kodeks spółek handlowych nie definiuje pojęcia aportu. W doktrynie oraz orzecznictwie wyodrębniono jednak pewne kryteria, które pozwalają na uznanie danego prawa jako wkład niepieniężny, m.in.:

 1. zdolność bilansowa — możliwość oznaczenia wkładu, jego wyceny i umieszczenia go w bilansie spółki,
 2. zbywalność prawa, co oznacza możliwość przeniesienia wkładu na inny podmiot,
 3. przydatność i faktyczna dostępność wkładu dla spółki,
 4. możliwość ujęcia aportu w masie likwidacyjnej bądź upadłościowej.
Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

Praktyczne aspekty podwyższenia kapitału – co można wnieść aportem do spółki

Aportem mogą być przykładowo:

 • rzeczy ruchome (np. samochód, maszyny, meble),
 • nieruchomości (np. lokal usługowy),
 • prawa własności intelektualnej (np. prawa ochronne na znaki towarowe, majątkowe prawa autorskie),
 • akcje i udziały w spółkach kapitałowych,
 • przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • wierzytelności (np. z tytułu umowy pożyczki).

Dodatkowo zgodnie z orzecznictwem, przedmiotem aportu może być prawo najmu lokalu użytkowego przysługujące najemcy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1993 r., III CZP 21/93).

Czego nie można wnieść aportem do spółki?

Zgodnie z art. 14 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem wkładu niepieniężnego do sp. z o.o., spółki akcyjnej albo przeznaczonego na kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej nie może być prawo niezbywalne, świadczenie pracy bądź usług.

Aportem nie może być, m.in.:

 • służebność osobista,
 • prawo pierwokupu,
 • prawo odkupu,
 • prawo użytkowania.

Jak ustalić wartość aportu?

W przypadku wniesienia aportu do sp. z o.o. przepisy kodeksu spółek handlowych nie określają, w jaki sposób dokonać wyceny aportu, jak również nie nakładają obowiązku dokonania wyceny aportu przez biegłego rewidenta. W związku, z czym wartość wkładu niepieniężnego może zostać określona przez samych wspólników.

W konsekwencji wspólnik może sam wycenić wartość aportu. Niemniej jednak jest to o tyle ryzykowne, że w przypadku błędnej wyceny, jest on narażony na konsekwencje prawne oraz podatkowe, o czym więcej mowa w kolejnym artykule dotyczącym odpowiedzialności wspólników i członków zarządu za zawyżenie lub zaniżenie wartości aportu wniesionego do sp. z o.o.

Jak wnieść aport do spółki przy podwyższeniu kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić poprzez zmianę umowy spółki lub w trybie uproszczonym, tj. bez zmiany umowy spółki, na mocy jej dotychczasowych postanowień (tj. do oznaczonej maksymalnie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz w oznaczonym terminie).

W praktyce jednak niektóre sądy rejestrowe kwestionują możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, w sytuacji gdy udziały w kapitale zakładowym pokrywane są wkładem niepieniężnym. W związku z czym, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie procedury wniesienia aportu do spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zmiany umowy spółki.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport do spółki, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Warto, abyś pamiętał, że jeżeli spółka została utworzona przy pomocy wzorca umowy, czyli za pomocą procedury S-24, to wspólnicy mogą pokryć kapitał zakładowy takiej spółki wyłącznie wkładami pieniężnymi. W celu dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w takiej spółce poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych należy uprzednio dokonać zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Umowa aportowa

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, jak również złożenie przez wspólników oświadczeń o objęciu udziałów w spółce z o.o. i pokryciu ich wkładem, nie stanowią jednak wystarczających czynności do zapewnienia skutecznego nabycia przez spółkę aportu.

Przy wnoszeniu aportu do spółki z o.o. na pokrycie kapitału zakładowego, należy dodatkowo zawrzeć umowę rozporządzającą (przenoszącą umówiony wkład na spółkę) między spółką a wspólnikiem zobowiązanym do wniesienia wkładu. Konieczność zawarcia umowy aportowej argumentowane jest stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, zgodnie z którym „uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego zawierająca dane wymienione w art. 158 § 1 k.s.h. nie stanowi oświadczenia woli stanowiącego element umowy o podwójnym skutku zobowiązującym” (wyrok SN z dnia 19.10.2006 r. o sygn. V CKS 215/06, wyrok SN z dnia 15.04.1997 r. o sygn. I CKU 53/96).

Mając na uwadze powyższe, brak zawarcia odrębnej umowy rozporządzającej może skutkować nieskutecznym nabyciem przez spółkę majątku będącego przedmiotem wkładu. W związku, z czym rekomenduję zawarcie umowy aportowej, która powinna zostać zawarta pomiędzy spółką reprezentowaną zgodnie z zasadami reprezentacji a wspólnikiem zobowiązanym do wniesienia wkładu. W przypadku gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu spółki, spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą wspólników lub rada nadzorcza, jeśli została ustanowiona w takiej spółce.

Wskazana umowa powinna określać m.in. przedmiot aportu, jego wartość, liczbę i wartość obejmowanych udziałów za aport.

Warto pamiętać, że umowa aportowa wymaga formy szczególnej, w przypadku, gdy przedmiotem wkładu jest przedsiębiorstwo. W takiej sytuacji umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod warunkiem, że w skład przedsiębiorstwa nie wchodzi nieruchomość. Z kolei, gdy przedmiotem wkładu jest nieruchomość, umowę aportową należy zawrzeć w formie aktu notarialnego.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

Podsumowanie

Wniesienie aportu do spółki z o.o. jest możliwe nie tylko w chwili jej rejestracji, ale również w procedurze podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Pamiętaj jednak o warunkach, które musi spełnić przedmiot aportu, jak prawidłowo wnieść aport do spółki, w tym zadbać o sporządzenie umowy rozporządzającej. Istotnym jest również, abyś dokonał prawidłowej wyceny aportu, co pozwoli ograniczyć odpowiedzialność wspólnika wnoszącego go do spółki oraz zarządu spółki, która przyjęła wkład niepieniężny.

Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentarzy pod odcinkiem, a jeżeli chcesz się ze mną skontaktować to wejdź w kontakt na stronie www.kzlegal.pl

„To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie”. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.

Nie zapomnij o kolejnych odcinkach, zapisz się na newsletter – wyślemy ci przypomnienie

Wolisz posłuchać? Wybierz odcinek i kliknij