Możliwość rozliczenia wigilii firmowej jako kosztu podatkowego

Coraz częściej pracodawcy decydują się na organizowanie firmowych wigilii. Poza integracyjnymi walorami, jakie niewątpliwie niesie ze sobą takie spotkanie, pracodawca, co do zasady, ma również możliwość rozliczenia poczynionych na ten cel wydatków w kosztach podatkowych. Czy wigilię firmową można rozliczyć jako koszt podatkowy?

Przepisy obecnie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22 ust. 1) oraz o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 1), wskazują na możliwość rozliczenia wydatków w kosztach, jeżeli zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W świetle powyższego należy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki powinien być cel wigilijnego spotkania, aby z podatkowego punktu widzenia możliwe było rozliczenie wydatków poniesionych na jego organizację w kosztach podatkowych.

Nie od dziś wiadomo, że zintegrowany zespół oraz dobra atmosfera pracy pozytywnie przekłada się na efektywność i motywację pracowników, co zazwyczaj pozwala pracodawcy osiągać lepsze wyniki finansowe. Spotkanie wigilijne, poza wpisaną w tego rodzaju spotkania konsumpcją, powinno przede wszystkim służyć budowaniu relacji pomiędzy zespołem, stanowić niejako podsumowanie i zwieńczenie całorocznych prac.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach podkreślają, że aby wydatek na organizowanie wigilii firmowej mógł zostać zaliczony do kosztów, głównym celem spotkania powinno być (…) zintegrowanie pracowników z pracodawcą, budowanie zespołu, ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami, poprawa atmosfery pracy, a docelowo zwiększenie efektywności świadczonej przez pracowników pracy i przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę (Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 grudnia 2015 r., nr IPPB5/4510-1023/15-3/BC).

Odpowiedni cel spotkania może jednak być niewystarczający w przypadku, w którym pracodawca, który zaliczył wydatki na organizację wigilii firmowej do kosztów,  nie będzie w stanie w sposób właściwy tego udowodnić. Należy zatem zadbać o to,  aby spotkanie było w sposób właściwy udokumentowane. Warto na przykład zachować agendę spotkania czy zdjęcia z jego przebiegu.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły