Czy zaliczka na dywidendę zniweczy CIT estoński?

Zryczałtowany podatek od dochodów spółki zwany powszechnie CIT estoński, zrewolucjonizował  system podatkowy. Zasadniczo do czasu podziału zysku wypracowanego przez spółkę pomiędzy jej wspólników, nie powstaje zobowiązanie ani w podatku dochodowym dla osób prawnych (podatek CIT), ani w  podatku dochodowym dla osób fizycznych (podatek PIT). W określonych przepisami przypadkach wspólnicy mogą na bieżąco w trakcie roku obrotowego pobierać „wynagrodzenie” ze spółki, jednocześnie korzystając z dobrodziejstwa CIT estońskiego.

O korzyściach przejścia na formę opodatkowania w postaci zryczałtowanego podatku od dochodów spółki, czyli prościej na CIT estoński można wiele napisać. Najistotniejszym jest to, że praktycznie można co roku wypłacać wspólnikom zysk, a mimo to płacić niższy podatek niż przy „dotychczasowym” podatku  CIT. Sprawa nie jest jednak oczywista w sytuacji gdy wspólnicy otrzymują w trakcie roku obrotowego zaliczki na poczet dywidendy.

W jakim szczególe tkwi diabeł? I czy faktycznie jest się czego obawiać?

Wątpliwości zrodziły się na skutek niedawno zaprezentowanego przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej stanowiska w interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2022 roku (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.D).

Zgodnie z jego brzmieniem aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania w ramach estońskiego CIT, należy poczekać na zatwierdzenie przez udziałowców sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Następnie dokonać wypłaty dywidendy pomniejszonej o kwotę stanowiącą należny podatek PIT pomniejszony odpowiednio o część podatku CIT zapłaconego przez spółkę).

Zdaniem Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej preferencja podatkowa związana z estońskim CIT ma zastosowanie jedynie do dywidendy, a nie do zaliczek na poczet dywidendy.

Dokonał on literalnej wykładni przepisu art. 30a ust. 19 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym jeszcze w 2021 roku (interpretacja indywidualna dotyczyła stanu prawnego z poprzedniego roku).

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Treść tego przepisu odnosiła się wprost do dywidend: „zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych z dywidend, wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (…)”.

W obecnym brzmieniu obowiązującym od początku 2022 roku przepis ten zmienił treść na: „Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych przez tę spółkę w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, (…)”.

A zatem wątpliwości budzi to, czy sam fakt zmiany brzmienia tego przepisu i użycia zamiast słowa „dywidendy” słów: „wypłaty podzielonych zysków spółki” oznacza, że od 2022 roku wspólnicy mogą wypłacać na poczet spodziewanej dywidendy zaliczki i korzystać z preferencji CIT estońskiego.

Wydaje się, że aktualne brzmienie tego przepisu skłania do przyjęcia, że wypłata zaliczek na poczet spodziewanego za 2022 roku zysku, umożliwi korzystanie z preferencji CIT estońskiego. Warto zwrócić uwagę na korelację treści tego przepisu z art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT, również nawiązującym do pojęcia „podzielone zyski”. Zgodnie z jego treścią: „opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony  do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku)”.

Gwarancji jednak wciąż nie ma, a rozstrzygniecie w tej materii ma niebagatelne znaczenie. Stosując bowiem zasady dotychczasowego „klasycznego” CIT, spółka zapłaci 9% lub 19% podatku CIT (w zależności od tego czy jest małym podatnikiem, a więc jej przychody w skali roku przekroczą 2 mln euro) i dodatkowo jej wspólnicy 19% podatku PIT od kwoty pomniejszonej o podatek CIT zapłacony przez spółkę. Efektywne łączne opodatkowanie z tytułu CIT i PIT wynosi 26,29% lub 34,39%.

Przykład dla małego podatnika:

Spółka Biofuture sp. z o.o. osiągnęła zysk w wysokości  500 tyś. zł.  Jej przychody nie przekraczają 2 mln euro w skali roku.

Podatek CIT (9%) wynosi 45 tyś zł.

Cały zysk przeznaczony jest do wypłaty na rzecz jej wspólnika. Podatek PIT (19%) wynosi 86.450 zł (19% x (500 tyś. zł – 45 tyś zł).

Efektywne opodatkowanie (26,29%): podatek PIT od dywidendy (86.450 tyś zł) sumuje się z podatkiem CIT (45 tyś zł) = 131.450 zł.

Z kolei na CIT estońskim, efektywne opodatkowanie z tytułu CIT i PIT wyniesie odpowiednio 20% lub 25%.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Przykład dla małego podatnika:

Spółka Biofuture sp. z o.o. osiągnęła zysk w wysokości  500 tyś. zł.  Jej przychody nie przekraczają 2 mln euro w skali roku.

Podatek CIT (10%) wynosi 50 tyś zł.

Cały zysk przeznaczony jest do wypłaty na rzecz jej wspólnika. Podatek PIT (19%) wynosi 95 tyś. zł (19% x 500 tyś. zł).

Efektywne opodatkowanie: podatek PIT od dywidendy (95 tyś zł) pomniejsza się o 90% podatku CIT (45 tyś zł) = 50 tyś zł.

Czyli łącznie podatki wyniosły (20%) 100 tyś zł (50 tyś + 50 tyś zł).

Niektórzy praktycy prawa twierdzą, że warto wstrzymać się z wypłatą zaliczek na poczet dywidendy aż do przyszłego roku i podziału zysku za 2022 rok.

Ja skłaniam się do stanowiska, że czekać nie warto i lepiej wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. W przypadku gdy nie ma się doświadczenia  w sporządzeniu takiego wniosku, warto skorzystać z pomocy fachowca specjalizującego się w prawie podatkowym oraz w prawie spółek handlowych.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły