Zespół

PPK – Jak wybrać instytucję finansową?

Przed podjęciem decyzji o wyborze instytucji finansowej, która ma zarządzać PPK naszych pracowników warto przyjrzeć się jakie instytucje obecnie są uprawnione do zarządzania PPK, zweryfikować je pod kątem istotnych kryteriów wyboru, w szczególności pod kątem tego, które z tych kryteriów są dla nas jako przedsiębiorcy i dla naszych pracowników istotne pamiętając, że musimy działać biorąc pod uwagę w szczególności interes osób zatrudnionych. Nie możemy też zapomnieć... - Czytaj więcej

Kiedy przedsiębiorca musi założyć PPK, a kiedy może uczestniczyć w PPK?

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa PPK) nakłada na podmiot zatrudniający obowiązki jeśli  spełni on w określonym terminach warunek posiadania określonej w ustawie liczby osób zatrudnionych. Konieczność stosowania się do przepisów ustawy nie ustaje, jeśli w późniejszym czasie liczba osób zatrudnionych ulegnie zmniejszeniu – czyli jeśli przedsiębiorca utworzy PPK, to nawet gdy w późniejszym okresie próg zatrudnienia spadnie poniżej progu wymagającego... - Czytaj więcej