Zespół

Dyskryminacja i mobbing po nowemu od 7 września 2019 roku

Już za kilka tygodni ulegną zmianie przepisy kodeksu pracy z zakresu dyskryminacji oraz mobbingu w pracy. Dyskryminacja w zatrudnieniu pracownika W świetle art. 113 Kodeksu pracy: Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu... - Czytaj więcej

IP Box objaśnienia podatkowe

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (powszechnie zwana ulgą IP BOX). W związku z dużym zainteresowaniem, jak również pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących tę ulgę, Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 15 lipca 2019 r. w sprawie IP BOX.  W załączeniu dokument z objaśnieniami.... - Czytaj więcej