Zespół

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (PSA) – co warto o niej wiedzieć

Od 1 marca 2020 roku zacznie obowiązywać nowy typ spółki – prosta spółka akcyjna (zwana również jako: „PSA”). Jako cel wprowadzenia do przepisów kodeksu spółek handlowych prostej spółki akcyjnej wskazuje się przede wszystkim wsparcie rozwoju startupów w Polsce oraz zwiększenie ich konkurencyjności. Niniejszy wpis ma na celu przybliżyć Wam drodzy czytelnicy od strony praktycznej informacje o tym co czyni ją innowacyjną na tle dotychczas znanych spółek. Poniżej przedstawiono... - Czytaj więcej

Ryzyko związane z mnogością form zatrudnienia tych samych pracowników przez podmioty powiązane

W praktyce często można spotkać się z sytuacją, w której pracownicy wykonują swoje obowiązki na rzecz nie jednego, a co najmniej dwóch podmiotów, które są powiązane ze sobą kapitałowo bądź osobowo, albo kapitałowo-osobowo.  (np. ten sam skład osobowy wspólników, organów, jeden podmiot gospodarczy ma udziały w innym podmiocie). Istotnym jest, że taki pracownik ma zawartą z jednym podmiotem umowę o pracę, a z drugim umowę zlecenia. Co więcej, umowa o pracę zwykle jest... - Czytaj więcej